Nowy doktor!

Opublikowano dnia:
13-03-2018

Jako pierwszy absolwent studiów doktoranckich na kierunku Fizyka Techniczna w dniu 1 marca, pracę doktorską z fizyki obronił z wyróżnieniem mgr inż. Marcin Olszyński. Praca została wykonana w Instytucie Fizyki pod kierunkiem dr hab. inż. Jolanty Prywer prof. PŁ.

Gratulacje!