Fizyka ciekłych kryształów

1. Wstępne wiadomości o ciekłych kryształach.

2. Wybrane właściwości fizyczne ciekłych kryształów nematycznych.

3. Doświadczalne metody wyznaczania parametru i funkcji rozkładu.

4. Teoria pola molekularnego dla nematycznych ciekłych kryształów.Komputerowe symulacje ciekłych kryształów.

5. Właściwości sprężyste ciekłych kryształów nematycznych.Podstawy teorii kontinuum.

6. Elementy hydrodynamiki ciekłych kryształów nematycznych.

7. Oddziaływania ciekłych kryształów z powierzchniami ciał stałych.

8. Ciekłe kryształy w zewnętrznych polach. Odkształcenia warstw nematyków w polu magnetycznym i elektrycznym.

9. Ciekłe kryształy cholesterolowe.

10. Wskaźniki ze skręconym nematykiem. Uwagi o technologii wskaźników.

11. Sterowanie wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi.

12. Właściwości optyczne warstw nematycznych o strukturze skręconej.  Konfiguracja wskaźników Super Twisted Nematic.

13. Własności smektyków ferroelektrycznych i ich zastosowania

14. Zastosowania ciekłych kryształów w fotonice.

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

  • Brak wiadomości.