Laboratorium elektroniki

Ćwiczenia laboratoryjne

 1. Miernictwo - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i zasadami użytkowania wybranych elektronicznych przyrządów pomiarowych. Do przeprowadzenia pomiarów w ramach ćwiczenia przewidziane jest wykorzystanie: zasilacza stabilizowanego, generatora funkcyjnego, oscyloskopu dwukanałowego oraz multimetrów cyfrowych. [E01]
 2. Diody - celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych wybranych diod półprzewodnikowych oraz doskonalenie techniki pomiarowej. Zakres ćwiczenia obejmuje diodę germanową, diodę krzemową, diodę Schottky'ego oraz diodę Zenera. [E02]
 3. Filtry pasywne - celem ćwiczenia jest wykonanie i analiza charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowej i fazowo-częstotliwościowej dolno- i górnoprzepustowego filtru RC i LC oraz filtru Wiena. [E05]
 4. Filtry aktywne 1 i 2 - celem ćwiczeń jest wykonanie i analiza charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowej i fazowo-częstotliwościowej aktywnych filtrów dolno- i górnoprzepustowych. [E06] [E07]
 5. Tranzystory 1 - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych tranzystora bipolarnego oraz unipolarnego. [E03]
 6. Tranzystory 2 - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości tranzystora w układzie wzmacniacza ze wspólnym emiterem i kolektorem oraz dobór optymalnych warunków pracy tych wzmacniaczy. [E04]
 7. Wzmacniacz operacyjny - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór odpowiednich sprzężeń zwrotnych. [E08]
 8. Komparator - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych. [E09]
 9. Zasilacze - celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i właściwości półprzewodnikowych układów prostowniczych. Zakres ćwiczenia obejmuje układ prostownika jednofazowego (jednopołówkowego i dwupołówkowego) bez filtrów oraz z filtrami wyjściowymi. [E13]
 10. Elementy optoelektroniczne - celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie się z pojęciem łącza optoelektronicznego. [E12]
 11. Elementy logiczne - celem ćwiczenia jest zbadanie właściwości statycznych bramki logicznej oraz jakościowe zapoznanie się ze zniekształceniami impulsów w liniach długich przy niedopasowanej rezystancji falowej linii i źródła sygnału. [E14]
 12. Generator - celem ćwiczenia jest badanie właściwości generatora przebiegu prostokątnego, badanie właściwości aktywnych układów całkujących i różniczkujących RC a także zapoznanie się z ograniczeniami występującymi w rzeczywistym układzie generatora przebiegu prostokątnego oraz w rzeczywistych aktywnych układach całkujących i różniczkujących. [E10+E11]

Podczas seminarium przewidziane są

 • Prezentacje studenckie przygotowane na podstawie wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych. 
 • Dyskusja.

Szablon recenzji
Plik do pobrania

Jak przygotować dobrą prezentację
Prezentacje naukowe
Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

Materiały pomocnicze


Harmonogram zajęć

 • Harmonogram dla kierunku Fizyka Techniczna, sem. 6 [ PDF ]


Formularze:

 • Strona tytułowa teczki [ PDF ]
 • Strona tytułowa sprawozdania [ PDF ]
 • Ekran oscyloskopu [ GIF ]
 • Szablon oscylogramów [ DOC ]

Instrukcje obsługi przyrządów:
 • Multimetr M-4650 [ PDF ]
 • Multimetr M-3800 [ PDF ]
 • Multimetr Protek 506 [ PDF ]
 • Multimetr Protek 506 karta katalogowa [ PDF ]
 • Multimetr UT 804 [ PDF ]
 • Multimetr KT-890 [ PDF ]
 • Zasilacz laboratoryjny DF1731SB3A [ PDF ]
 • Zasilacz laboratoryjny SPD3303D [ PDF ]
 • Generator funkcyjny DF1641A [ PDF ]
 • Generator funkcyjny DF1641B [ PDF ]
 • Oscyloskop analogowy GOS620 [ PDF ]
 • Oscyloskop analogowy GOS630 [ PDF ]
 • Oscyloskop cyfrowy SDS1052DL Quick Start [ PDF ]
 • Oscyloskop cyfrowy SDS1052DL User Manual [ PDF ]
 • Oscyloskop cyfrowy DS1000 [ PDF ]
 • Oscyloskop cyfrowy DS5000 [ PDF ]

Karty katalogowe elementów:
 • Diody germanowe DZG1-DZG7 [ PDF ]
 • Diody krzemowe 1N4001-1N4007 [ PDF ]
 • Diody Zenera BZP620-C, BZP620-D [ PDF ]
 • Diody Schottky'ego 1N5817-1N5819 [ PDF ]
 • Wzmacniacz operacyjny OP07 [ PDF ] (jęz. angielski)

Inne materiały:
 • Regulamin obowiązujący w Laboratorium Elektroniki i Miernictwa [ PDF ]
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pracy w pracowniach studenckich [ PDF ]
 • Skrypt "Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z fizyki" [ PDF ]
 • Podręcznik "Analiza danych w naukach ścisłych" [ www1 ][ www2 ]
 • Była sobie Elektronika [ www ]

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

 • Brak wiadomości.