Optyka geometryczna i fizjologiczna

 1. Podstawowe prawa optyki geometrycznej.
 2. Zasada Fermata, droga optyczna, odbicie, załamanie.
 3. Współczynnik załamania, dyspersja światła.
 4. Całkowite odbicie wewnętrzne.
 5. Zwierciadła płaskie i zakrzywione.
 6. Płytka płasko-równoległa.
 7. Pryzmaty odbijające i spektralne.
 8. Tęcza i halo.
 9. Soczewki cienkie, układy soczewek.
 10. Układy doskonałe, płaszczyzny główne i punkty główne.
 11. Załamanie na powierzchni kulistej.
 12. Soczewki grube.
 13. Macierze propagacji promieni przyosiowych.
 14. Aberracje soczewek.
 15. Soczewki gradientowe.
 16. Budowa oka.
 17. Ośrodki nerwowe wzroku, powstawanie obrazu na siatkówce.
 18. Wady systemu optycznego oka.
 19. Fizjologia i neurologia widzenia, procesy widzenia barwnego.
 20. Wady systemu optycznego oka i ich korekta.

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

 • Brak wiadomości.