Elektronika i elektrotechnika w badaniach fizycznych

Informacje organizacyjne


Zajęcia wykładowe odbywają się w środy od 12:15 do 14:00 w pom. 0.8
natomiast zajęcia ćwiczeniowe w piątki od 12:15 do 14:00 w pom. 0.8


Treść wykładu

 1. Układ jednostek SI. 
 2. Podstawowe prawa i zjawiska elektromagnetyzmu. 
 3. Fundamentalne prawa elektrotechniki. 
 4. Elementy RLC. 
 5. Filtry. 
 6. Złącze p-n. 
 7. Prostowniki. 
 8. Stabilizatory. 
 9. Tranzystor bipolarny. 
 10. Wzmacniacze. 
 11. Typy i charakterystyki tranzystorów FET. 
 12. Wzmacniacz operacyjny i jego zastosowania. 
 13. Elementarna teoria sprzężenia zwrotnego. 
 14. Generatory. 
 15. Elementy optoelektroniczne. 
 16. Szumy. 
 17. Urządzenia i układy elektroniczne.

Lista zagadnień wymaganych do zaliczenia
zostanie udostępniona w czasie trwania zajęć.

Treść ćwiczeń

 1. Opis i analiza wybranych obwodów elektrycznych i układów elektronicznych. 
 2. Metoda liczb zespolonych.

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

 • Brak wiadomości.