Zapraszamy Państwa na warsztaty i pokazy organizowane z okazji Nocy Innowacji na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Czas wydarzenia: 9 października 2021, godz. 19:00–22:00

Miejsce wydarzenia: Politechnika Łódzka, budynek Instytutu Fizyki (B14), ul. Wólczańska 217/221, Łódź (zobacz na mapie)

Formularz zgłoszeniowy

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, konieczna jest darmowa rejestracja na wydarzenie. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

*

Odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa, jednakże pomoże nam w określeniu maksymalnej ilości uczestników wydarzenia (osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów)

Obowiązek informacyjny

Mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest
  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  93-005 Łódź, ul. Wólczańska 215
  REGON: 000001583
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Nocy Innowacji na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
 3. Podstawę przetwarzania moich danych osobowych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO i art.9 ust. 1 lit. a). Przywołane przepisy pozwalają administratorowi na przetwarzanie danych
  • na podstawie mojej zgody;
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  • art. 9 ust. 2 lit. i). Przywołany przepis pozwala na przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
 4. Okres przechowywania danych to okres do zakończenia wydarzenia lub do wycofania przeze mnie udzielonej zgody.
 5. Na podstawie RODO przysługuje mi prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem; prawo to mogę realizować poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi danych.
 6. Na podstawie RODO przysługuje mi prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Moje osobowe nie będą profilowane.

Program Wydarzenia

19:00 Zagadki logiczne

dr hab. Włodzimierz Fechner (Instytut Matematyki PŁ)

W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowany zestaw zagadek i łamigłówek matematycznych na różnym poziomie trudności. Nie jest wymagana wiedza akademicka, za to będzie można wykazać się umiejętnością logicznego myślenia oraz intuicją w zakresie problemów, w których pojawia się matematyka, w szczególności logika i elementarne prawdopodobieństwo. Prowadzący spróbuje zachęcić uczestników do dyskusji i prób samodzielnego rozwiązywania podawanych zagadek. Po czym będą przedstawiane i omawiane rozwiązania. Na zajęcia zapraszamy więc wszystkich chętnych, w każdym wieku.

19:30 Bogactwo świata fraktali, czyli o tym jak prosta matematyka modeluje skomplikowaną rzeczywistość

Dr hab. Filip Strobin (Instytut Matematyki PŁ)

Teoria fraktali stanowi doskonały przykład na zastosowanie stosunkowo prostej acz pomysłowej matematyki do opisu otaczającego nas świata. Podczas Nocy Innowacji przybliżę samo pojęcie fraktala, zaprezentuję ciekawe przykłady takich zbiorów oraz sposoby otrzymywania ich obrazów.Pokażę też, że wiele obiektów z naszego świata na (w pewnej skali) strukturę fraktalną, po czym wspólnie z słuchaczami spróbujemy wygenerować te obiekty z wykorzystaniem przedstawionych algorytmów.

20:00 Jak badania kryształów mogą pomóc w leczeniu nerek?

prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer (Instytut Fizyki PŁ)

Infekcyjna kamica moczowa jest chorobą rozpowszechnioną od wieków, charakteryzującą się powstawaniem w układzie moczowym krystalicznych złogów. Badanie procesów wzrostu kryształów będących komponentami infekcyjnych kamieni moczowych umożliwia poszukiwanie substancji hamujących powstawanie i wzrost tych kamieni i tym samym hamujących rozwój tej choroby.

20:30 Sztuczna inteligencja — bardziej sztuczna czy inteligentna?

dr inż. Przemysław Nowak (Instytut Informatyki PŁ)

Ekspert w zakresie sztucznej inteligencji przybliży historię rozwoju sztucznej inteligencji, zagadnienia, którymi się ona zajmuje, techniki i metody, które wykorzystuje, a także najważniejsze jej zastosowania i... być może odpowie na pytanie czy sztuczna inteligencja jest na prawdę inteligentna.

21:00 Internet Rzeczy i Wirtualna Rzeczywistość. Po co nam to wszystko? Spróbuj to się przekonasz!

dr inż. Krzysztof Lichy (Instytut Informatyki PŁ)

Po wysłuchaniu krótkiej prezentacji uczestnicy spotkania będą mieli okazję skorzystać z wybranych systemów Internetu Rzeczy jak również zanurzyć się w świat rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.