Instytut Fizyki

Politechnika Łódzka

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) – W7

Instytut Fizyki – I3

ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź, Polska

tel.: (+48) 42 631 39 69 fax: (+48) 42 631 36 39

e-mail: i-3@adm.p.lodz.pl

Dyrekcja Instytutu Fizyki

Dyrektor:

dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ,

przyjmuje w pokoju nr 3 (budynek B15):

  • poniedziałek 12:15 – 13.00
  • czwartek 10:15 – 11.00

tel. (+48) 42 631 36 49

e-mail: robert.sarzala@p.lodz.pl

Z-ca Dyrektora ds Naukowych:

prof. dr hab. Włodzimierz Kucharczyk,

przyjmuje w pokoju nr 103 (budynek B15).

tel. (+48) 42 631 36 69

e-mail: wlodzimierz.kucharczyk@p.lodz.pl

Z-ca Dyrektora ds Dydaktycznych:

dr Rafał Ledzion,

przyjmuje w pokoju nr 3.13 (budynek B14):

poniedziałek 10:15 – 11.00

środa 11:15 - 12.00

tel. (+48) 42 631 39 65

e-mail: rafal.ledzion@p.lodz.pl

Z-ca Dyrektora ds Technicznych:

mgr inż. Roman Antczak

przyjmuje w pokoju nr 5 (budynek B15).

tel. (+48) 42 631 36 41

e-mail: roman.antczak@p.lodz.pl

Biuro

Księgowość

Monika Bojanowska, pokój 6, tel. (+48) 42 631 36 52

e-mail: monika.bojanowska.1@p.lodz.pl

Sekretariat

Katarzyna Deptuła, pokój 1, tel. (+48) 42 631 36 41

e-mail: katarzyna.deptula@p.lodz.pl

Biblioteka i sekretariat dydaktyczny

Wiesława Łukomska, pokój 105, tel. (+48) 42 631 36 38

e-mail: wieslawa.lukomska@p.lodz.pl

Aparatura i zamówienia publiczne:

Roman Antczak, pokój 5, tel. (+48) 42 631 36 41

e-mail: roman.antczak@p.lodz.pl

Jak do nas dotrzeć?

Bezpośrednie połączenia komunikacji miejskiej

Autobusy: 50, 50A, 55, 55A, 72
Tramwaje: 2, 3, 6, 7, 11, 15A, 16A, 46

Współrzędne GPS

51.7466 °N, 19.4553 °E

Formularz kontaktowy