Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology: Physics

    

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel./fax (0-42) 684-07-93
e-mail: a-row-1@adm.p.lodz.pl
www.wydawnictwa.p.lodz.pl
ISSN 1505-1013

Redaktor naczelny
Mariola Buczkowska
tel. +48 42 631 39 67
mariola.buczkowska@p.lodz.pl

Redaktor tematyczny
Jolanta Prywer
tel. +48 42 631 36 53
jolantap@p.lodz.pl

Zakres tematyczny

W czasopiśmie publikowane są artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ, pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ oraz pracowników innych uczelni, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki. Ukazuje się jeden zeszyt rocznie. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim. Wszystkie prace są recenzowane. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.

Instrukcje dla Autorów

Teksty artykułów należy przygotować w formie zgodnej z ustalonym wzorem i dostarczyć w formie elektronicznej jako plik w edytorze Word na adres mariola.buczkowska@p.lodz.pl .

Autorzy powinni potwierdzić, że artykuł nie był wcześniej opublikowany i nie był zgłoszony jednocześnie do innego czasopisma.

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów redakcyjnych redakcja wdraża procedury przeciwdziałające zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”. Zjawiska te są przejawem nierzetelności naukowej i nie powinny mieć miejsca. Wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji powinien być ujawniony (z podaniem informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Powinna być także podana informacja o źródłach finansowania publikacji, jeśli nie zawarto jej w tekście artykułu.

Wraz z manuskryptem artykułu należy więc przesłać wypełnione i podpisane zeskanowane oświadczenie dotyczące powyższych wymagań.

Recenzenci

Dariusz Chocyk (Politechnika Lubelska)

Jacek Filipecki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Jeremiasz K. Jeszka (Politechnika Łódzka )

Marceli Koralewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Rafał Kotyński (Uniwersytet Warszawski)

Stanisław Krukowski (Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Wojciech Kuczyński (Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań)

Monika Marzec (Uniwersytet Jagielloński)

Przemysław Morawiak (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Marcin Motyka (Politechnika Wrocławska)

Wiesław Polak (Politechnika Lubelska)

Krzysztof Polański (Uniwersytet Łódzki)

Emilia Pruszyńska-Karbownik (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)

Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska)

Marzena Tykarska (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Formularz recenzji

Pełne teksty artykułów począwszy od roku 2007 dostępne są pod adresem: http://cybra.lodz.pl/publication/3923