Science and Technology

studia inżynierskie pierwszego stopnia w języku angielskim

Prowadzone są przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

Ciekawy program studiów

S&T to elastyczny, interdyscyplinarny program studiów z bogatą ofertą przedmiotów z dziedzin takich, jak

  • fizyka i chemia stosowana,
  • mikroelektronika, 
  • technologie laserowe,
  • optoelektronika.

Zajęcia praktyczne

W programie studiów są także zajęcia z podstaw użytkowania komputerów oraz kształcące umiejętności ich programowania i wykorzystywania w technologii lub badaniach naukowych.

Możliwość wyboru przedmiotów

Studenci mają wpływ na przebieg studiów poprzez możliwość wyboru części przedmiotów, udział w projektach, czy też zaangażowanie w działania organizowane przez społeczność studencką.

Semestr za granicą

Studia prowadzone są w języku angielskim, co ułatwia uczestniczenie w międzynarodowych programach wymiany studentów, takich jak program Komisji Europejskiej „Erasmus”.

Nowoczesna infrastruktura

Na Politechnice Łódzkiej wciąż powstają nowoczesne obiekty – między innymi na wydziale FTIMS powstają nowe audytoria, sale komputerowe, laboratoria dydaktyczne oraz unikatowe audytorium pokazów fizycznych „Arena Magica”.

Warto wybrać ten kierunek!

Nowoczesny kierunek, pozwalający na współpracę w międzynarodowym zespole.

Zdobyte w trakcie nauki umiejętności i szeroka wiedza doceniane są na rynku pracy.

Przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego studenta sprawiają, że studia to również interesująca przygoda.

Informacje o studiach

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 3,5 roku. Studia pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera.

Po zakończeniu studiów możesz dalej kształcić się na studiach II stopnia (optoeletronika, fizyka medyczna i wiele innych kierunków).