Modelling and Data Science

studia inżynierskie pierwszego stopnia w języku angielskim

Prowadzone są przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

Ciekawy program studiów

Modelling and Data Science to elastyczny, interdyscyplinarny program studiów z bogatą ofertą przedmiotów z dziedzin takich, jak

  • Numerical Methods
  • Computer Simulations
  • Big Data
  • Process Modelling for Industry 4.0
  • Optoelectronics and Photonics
  • Quantum Computing

Interesujesz się programowaniem?

W praktyce poznasz również zasady programowania, metody numeryczne oraz metody komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych i procesów technologicznych.

Zdobędziesz też szeroką wiedzę z matematyki i informatyki.

Możliwość wyboru przedmiotów

Studenci mają wpływ na przebieg studiów poprzez możliwość wyboru części przedmiotów, udział w projektach, czy też zaangażowanie w działania organizowane przez społeczność studencką.

Semestr za granicą

Studia prowadzone są w języku angielskim, co ułatwia uczestniczenie w międzynarodowych programach wymiany studentów, takich jak program Komisji Europejskiej „Erasmus”.

Atrakcyjne perspektywy pracy

Data Scientist określany jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów XXI wieku.

Absolwent kierunku Modelling and Data Science będzie poszukiwanym pracownikiem jako:
analityk danych, specjalista ds. modelowania, inżynier danych.

Warto wybrać ten kierunek!

Nowoczesny kierunek, pozwalający na współpracę w międzynarodowym zespole.

Zdobyte w trakcie nauki umiejętności i szeroka wiedza doceniane są na rynku pracy.

Przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego studenta sprawiają, że studia to również interesująca przygoda.

Informacje o studiach

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 3,5 roku nauki + 1 semestr praktyk. Studia pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera.

Po zakończeniu studiów możesz dalej kształcić się na studiach II stopnia bądź podjąć atrakcyjną pracę.