Optoelektronika

studia magisterskie drugiego stopnia

Zainwestuj w przyszłość

Ciekawią Cię najnowsze technologie?

Na wykładach dowiesz się m.in. na temat

 • materiałów i przyrządów optoelektronicznych
 • mikro- i nanotechnologii
 • efektów kwantowych w strukturach niskowymiarowych

Lubisz tworzyć?

Zajęcia projektowe dostarczą Ci umiejętności dotyczących, m.in.

 • metod modelowania właściwości kryształów fotonicznych
 • badań doświadczalnych wspomaganych komputerowo
 • modelowania zjawisk fizycznych w przyrządach półprzewodnikowych

Jesteś dociekliwy?

Dzięki zajęciom laboratoryjnym poznasz, m.in.

 • optyczne i elektryczne własności kryształów
 • podstawy fotoniki
 • zastosowanie sieci światłowodowych
 • podstawy fotowoltaiki

Chcesz osiągnąć sukces?

Uzyskana wiedza pozwoli Ci na współpracę m.in. z

 • przemysłem elektronicznym
 • przemysłem informatycznym
 • przemysłem światłowodowym
 • ośrodkami związanymi z inżynierią biomedyczną
 • zakładami zajmującymi się konstrukcją i zastosowaniem urządzeń do emisji i detekcji światła
 • ośrodkami badającymi własności nowoczesnych materiałów

Informacje o studiach

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 1,5 roku.

Studia II stopnia umożliwiają zdobycie tytułu magistra.