Tomasz Wojtatowicz

Ph.D. Tomasz Wojtatowicz

+48 42 6313655
tomasz.wojtatowicz@p.lodz.pl

Pełnione funkcje

Administrator sieci komputerowej w IF

Administrator poczty w IF

Opiekun Laboratorium Zastosowań Komputerów w Fizyce

Pełnomocnik Dziekana ds Rekrutacji

Contact hours

Thursday  13:15-14:00

Friday 15:15-16:00

building B14, room 3.18b

Courses led by this person

Messages for Students

  • There are no messages.