Patents

W 2012 roku Zespół Fotoniki Instytutu Fizyki PŁ prowadząc badania w ramach poszukiwań nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych mogących mieć zastosowanie w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych laserów półprzewodnikowych we współpracy z Politechniką Lozańską (EPFL, Szwajcaria) przedstawił nowatorski projekt lasera VECSEL. We wspomnianej strukturze lasera VECSEL wykorzystano dwa diamentowe rozpraszacze ciepła redukujące temperaturę w obszarze czynnym lasera i zastępujące, dzięki wykorzystaniu siatki dyfrakcyjnej o wysokim kontraście współczynnika załamania światła (tzw. HCG, High Contrast Grating), dolne zwierciadło braggowskie. Taka konstrukcja umożliwia znacznie sprawniejsze odprowadzanie ciepła, a ponadto pozwala na wprowadzanie światła pompującego od dołu struktury, a tym samym bezpośrednie zintegrowanie z zewnętrznym źródłem pompującym. Rozwiązanie to uzyskało patent amerykański - “VERTICAL CAVITY SURFACE EMITTING LASER CAVITY WITH LOW THERMAL IMPEDANCE”, Letters Patent of the United States, 26.07.2012, nr. 13/558,628.

Patenty dotyczące laserów VCSEL:

„Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką optyczną”

Urząd Patentowy RP uznał zgłoszenie za wniesione dnia 18.06.2001 r. pod numerem P 348166.

współtwórcami są:

 • mgr inż. Paweł Maćkowiak,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski,
 • dr inż. Robert P. Sarzała.

Patent został przyznany w dniu 27.02.2009 WUP 02/09, patent nr 201042 B1.

„Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką optyczną”

Urząd Patentowy RP uznał zgłoszenie za wniesione dnia 9.12.2002 r. pod numerem P 357627

współtwórcami są:

 • mgr inż. Paweł Maćkowiak,
 • dr inż. Robert P. Sarzała,
 • mgr inż. Michał Wasiak,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski.

Patent został przyznany w dniu 30.11.2009 WUP 11/09, patent nr 203900 B1.

„Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką optyczną”

Urząd Patentowy RP uznał zgłoszenie za wniesione dnia 24.11.2003 r. pod numerem P 363652

współtwórcami są:

 • dr inż. Robert P. Sarzała,
 • dr inż. Paweł Maćkowiak,
 • mgr inż. Michał Wasiak,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski.

Patent został przyznany w dniu 31.03.2010 WUP 03/10, patent nr 205078 B1.

„Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej, z pionową wnęką optyczną”

Urząd Patentowy RP uznał zgłoszenie za wniesione dnia 25.10.2004 r. pod numerem P-370876

współtwórcami są:

 • dr inż. Robert P. Sarzała,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski.
 • mgr inż. Michał Wasiak.

Patent został przyznany w dniu 31.01.2009 WUP 01/12 patent nr 210400 B1.

„Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej, z pionową wnęką optyczną”

Urząd Patentowy RP uznał zgłoszenie za wniesione dnia 25.10.2004 r. pod numerem P-370877

współtwórcami są:

 • dr inż. Paweł Maćkowiak.
 • dr inż. Robert P. Sarzała,
 • mgr inż. Michał Wasiak,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski.

Patent został przyznany w dniu 31.01.2012 WUP 01/12 patent nr 210401 B1.