Poszukiwany, poszukiwana: post-doc

Published on:
08/28/2017

Wymagania:

Stopień doktorski w zakresie fizyki, informatyki lub matematyki oraz umiejętności dotyczące:

- programowania w językach: C++ oraz pyton

- rozwiązywania równań różniczkowych

- podstaw technik symulacji komputerowych

Mile widziana znajomość oprogramowania do modelowania urządzeń optoelektronicznych


Opis zadań:

Do zadań stażysty/stażystki po doktoracie należeć będzie aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL” dotycząca głównie tworzenia algorytmów numerycznych opisujących zjawiska nieliniowe w laserach typu VCSEL, ze szczególnym uwzględnieniem operacji wielodomowej. Do zadań należeć będzie także prezentacja wyników podczas konferencji.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Termin składania ofert: 11 września 2017, 23:59

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci/kandydatki, posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki, informatyki lub matematyki. Podjęcie pracy w Instytucie Fizyki PŁ powinno nastąpić 1 października 2017 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres trzech lat (nie dłużej niż do końca realizacji projektu).

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 11 września 2017 włącznie) na adres kierownika projektu tomasz.czyszanowski(at)p.lodz.pl następujące dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Odpis dyplomu doktorskiego,

5. Kopię pracy doktorskiej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 września 2017 r.