Oferta pracy na stanowisku student stypendysta

Published on:
03/22/2023

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

1. Ukończone studia II-go stopnia lub magisterskie w zakresie fizyki lub chemii w specjalności związanej z chemią teoretyczną/chemią kwantową/fizyką teoretyczną.
2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich lub szkole doktorskiej
3. Preferowani będą kandydaci ze znajomością mechaniki kwantowej i metod chemii kwantowej.
4. Umiejętność programowania i znajomość metod numerycznych.
5. Silna motywacja do pracy naukowej.
6. Dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Stypendysta/stypendystka będzie uczestniczył/a w realizacji projektu: „Accurate and efficient density matrix renormalization group-based methods for extended molecules”. Praca nad projektem odbywać się będzie pod kierunkiem prof. Katarzyny Pernal w Zespole Chemii Kwantowej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Projekt dotyczy rozwoju nowych metod algorytmów i metod obliczeniowych wykorzystujących technikę DMRG (density matrix renormalization group).

Typ konkursu NCN: OPUS-22 (LAP)
Termin składania ofert: 04.04.2023
Forma składania ofert: email na adres: katarzyna.pernal@p.lodz.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce realizacji projektu: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka.
Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie przez maks. 36 miesięcy.
Finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji
2. Kopia pracy inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej
3. List polecający (najlepiej od promotora pracy inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej)
4. Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub szkole doktorskiej
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Komplet dokumentów należy wysłać na adres: katarzyna.pernal@p.lodz.pl