KOMUNIKAT Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej

Published on:
06/01/2023

z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dyplomowania na studiach I i II stopnia w Politechnice Łódzkiej

Komunikat opracowany został na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Łódzkiej – Uchwała Nr 88/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r.

§ 1

Ustalam ujednolicone wzory następujących dokumentów stosowanych w procedurach dyplomowania, jako obowiązujące od dnia 1 czerwca 2023 r. na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia w Politechnice Łódzkiej:

1. Opinia o pracy dyplomowej – wzór określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

2. Oświadczenie (promotora) dotyczące oryginalności pracy dyplomowej - wzór określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

3. Recenzja pracy dyplomowej - wzór określony w Załączniku nr 3 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

4. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wzór określony w Załączniku nr 4 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

5. Wniosek o uznanie egzaminu dyplomowego - wzór określony w Załączniku nr 5 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

6. Protokół egzaminu dyplomowego – dla studentów realizujących studia według programów studiów wprowadzonych do realizacji po 1 października 2019 r - wzór określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

7. Protokół egzaminu dyplomowego – dla studentów realizujących studia według programów studiów wprowadzonych do realizacji przed 1 października 2019 r - wzór określony w Załączniku nr 7 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

8. Protokół uznania egzaminu dyplomowego - dla studentów realizujących studia według programów studiów wprowadzonych do realizacji po 1 października 2019 - wzór określony w Załączniku nr 8 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

9. Protokół uznania egzaminu dyplomowego - dla studentów realizujących studia według programów studiów wprowadzonych do realizacji przed 1 października 2019 r - wzór określony w Załączniku nr 9 do Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej ustalonego w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

10. Oświadczenie (studenta) o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej - wzór określony w Załączniku nr 1 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

ustalonej w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

11. Opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej – dla prac podlegających badaniu przez Jednolity System Antyplagiatowy - wzór określony w Załączniku nr 2 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej ustalonej w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

12. Opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej – dla prac niepodlegających badaniu przez Jednolity System Antyplagiatowy - wzór określony w Załączniku nr 3 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej ustalonej w Zarządzeniu Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

§ 2

Ujednolicone w § 1 niniejszego Komunikatu dokumenty zastępują ich odpowiedniki stosowane dotychczas w procesach dyplomowania prowadzonych przez jednostki organizacyjne Politechniki Łódzkiej.

§ 3

Wycofuję z dniem 1 czerwca 2023 r. wzory następujących dokumentów stosowanych w procedurach dyplomowania prac dyplomowych ustalonych i przyjętych do realizacji przez studentów przed 1 października 2022 r., których treść i funkcje zastępowane są przez odpowiednie dokumenty wykazane w § 1 niniejszego Komunikatu:

1. Oświadczenie (studenta) o poinformowaniu o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym - – wzór określony w Załączniku nr 1 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej ustalonej w Zarządzeniu Nr 43/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r.

2. Oświadczenie (studenta) o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej - wzór określony w Załączniku nr 2 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej ustalonej w Zarządzeniu Nr 43/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r.

3. Oświadczenie (studenta) o zgodności elektronicznej wersji pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem pracy - wzór określony w Załączniku nr 3 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej ustalonej w Zarządzeniu Nr 43/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r.

4. Protokół kontroli oryginalności pracy – wzór określony w Załączniku nr 4 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej ustalonej w Zarządzeniu Nr 43/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r.

§ 4

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie z dniem 05.06.2023 r.

dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
Prorektor ds. studenckich
Politechniki Łódzkiej


Do pobrania: Zarządzenie Nr 75/2022 w formacie doc lub w formacie pdf