Konkurs na stanowisko typu post-doc

Published on:
11/20/2023

Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN OPUS LAP: "Dokładne i wydajne metody obliczeniowe oparte na formalizmie grupy renormalizacyjnej macierzy gęstości DMRG dla dużych cząsteczek"

1. Wymagania stawiane kandydatowi:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub fizycznych w specjalności: chemia kwantowa, chemia teoretyczna, fizyka kwantowa, fizyka molekularna
 • szeroka wiedza w zakresie metod chemii kwantowej, znajomość pakietów obliczeniowych chemii kwantowej
 • doświadczenie w programowaniu, w szczególności w zakresie języków fortran, C/C++, python
 • dorobek publikacyjny z ostatnich lat, w tym bieżąca aktywność publikacyjna
 • biegła znajomość języka angielskiego

 

2. Warunki pracy:

 • pełen etat,
 • zatrudnienie na okres 18 miesięcy
 • przewidywany termin zatrudnienia: 05.01.2024 r.

 

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych realizowanych w projekcie NCN OPUS-22 (LAP) pt. „Dokładne i wydajne metody obliczeniowe oparte na formalizmie grupy renormalizacyjnej macierzy gęstości DMRG dla dużych cząsteczek", kierowanym przez prof. dr hab. inż. Katarzynę Pernal.

 

4. Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim:
 • doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą
 • udział w projektach badawczych
 • publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej
 • Klauzula o ochronie danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy katarzyna.deptula@p.lodz.pl do dnia 15.12.2023 r. Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF

 

6. Dane osoby do kontaktu:

 • Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal, e-mail: katarzyna.pernal@p.lodz.pl

 

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • 21.12.2023 r