Ponad 3,7 mln zł na projekt Zespołu Fotoniki!

Published on:
03/08/2024
Ponad 3,7 mln zł na projekt Zespołu Fotoniki!

Projekt „Półprzewodnikowe lasery o emisji powierzchniowej ze zwierciadłami w postaci podfalowych siatek dyfrakcyjnych MHCG” realizowany pod kierunkiem dra inż. Marcina Gębskiego otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

Projekt „Półprzewodnikowe lasery o emisji powierzchniowej ze zwierciadłami w postaci podfalowych siatek dyfrakcyjnych MHCG” otrzymał wsparcie w wysokości 3 705 780,00 zł w ramach 13. edycji program SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki. Celem pracy naukowców z Zespołu Fotoniki jest stworzenie pierwszego na świecie lasera VCSEL posiadającego zwierciadła w postaci podfalowych siatek dyfrakcyjnych o wysokim kontraście współczynnika załamana światła (ang. MHCG). Zwierciadła MHCG to siatki dyfrakcyjne szczególnego typu – odbijają niemal 100% padającego na nie światła. Mogą być wykonane z większości materiałów stosowanych w optoelektronice, natomiast składają się z jednego elementu – siatki dyfrakcyjnej – a ich grubość jest porównywalna z długością fali światła. Przede wszystkim jednak podlegają skalowaniu – przy zmianie ich parametrów geometrycznych ich właściwości cechuje zachowanie się dla fali światła o proporcjonalnie zmienionej długości. Wyróżniki te sprawiają, że budowa lasera VCSEL ze zwierciadłami MHCG, która powstanie w ramach niniejszego projektu, będzie mogła zostać użyta w laserach emitujących fale UV, VIS i IR opartych na GaN, InP oraz innych systemach materiałowych.

Poza stworzeniem prototypu lasera konsorcjum Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Sieci badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki gruntownie przebada nietypowe właściwości sprzętu – silne oddziaływanie światła z materią, możliwość sterowania wiązką emitowaną czy kontrolę objętości powstałego w rezonarze modu. Kierownikiem projektu „Półprzewodnikowe lasery o emisji powierzchniowej ze zwierciadłami w postaci podfalowych siatek dyfrakcyjnych MHCG” jest dr inż. Marcin Gębski.