Analiza zjawisk fizycznych w wysokiej sprawności elektrycznie pobudzanych laserach o emisji powierzchniowej z zewnętrzną wnęką rezonansową emitujących promieniowanie o długościach fal 1310 nm oraz 1550 nm.

NCN nr 2011/03/N/ST7/03343 (14.09.2012-14.09.2014)

Głównym celem projektu jest dokładne zbadanie i wyjaśnienie zjawisk fizycznych w nowym typie lasera - E-VECSEL (elektrycznie pobudzany laser o emisji powierzchniowej z zewnętrzną wnęką rezonansową) emitującego promieniowanie o długościach fal 1310 nm i 1550 nm. Umożliwi to kontrolę własności elektrycznych, termicznych i optycznych takiego lasera co przyczyni się do poprawy jego wydajności poprzez jednoczesne zwiększenie mocy i zawężenie spektrum emitowanego promieniowania. Mimo, że analiza będzie przeprowadzana dla konkretnych konstrukcji lasera, będzie ona uniwersalna dla ogółu laserów E-VECSEL zaprojektowanych na inne długości emitowanej fali.