Clear filters
  • M. Kuc, Ł. Piskorski, A. Sokół, M. Dems, M. Wasiak, R. Sarzała, T. Czyszanowski, Optical simulations of blue and green semipolar InGaN/GaN lasers, PROCEEDINGS OF SPIE, vol. 10532, pp. 1053228-1 - 1053228-10, 2018

  • R. Sarzała, A. Sokół, Ł. Piskorski, M. Kuc, P. Śpiewak, M. Marciniak, M. Gębski, M. Wasiak, T. Czyszanowski, Metalized monolithic high-contrast grating as a mirror for GaN-based VCSELs, PROCEEDINGS OF SPIE, vol. 10532, pp. 105321B-1 - 105321B-9, 2018

  • A. Sokół, Ł. Piskorski, M. Kuc, M. Wasiak, R. Sarzała, Concept of the CW GaN-based VECSEL, PROCEEDINGS OF SPIE, vol. 10515, pp. 105150X-1 - 105150X-8, 2018

  • A. Sokół, Ł. Piskorski, P. Śpiewak, R. Sarzała, Numerical study of VECSELs for generation of mid-infrared radiation, PROCEEDINGS OF SPIE, vol. 10087, pp. 100870Q, February 2017

  • P. Śpiewak, M. Wasiak, A. Sokół, R. Sarzała, Modeling of optical and electrical confinements in nitride VCSELs, PROCEEDINGS OF SPIE, vol. 10104, pp. 101041J, February 2017

  • P. Śpiewak, A. Sokół, M. Wasiak, R. Sarzała, Impact of AlN-aperture on optical and electrical properties on nitride VCSEL, Proceedings of the 16th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices, vol. 16, pp. 41-42, August 2016

  • A. Sokół, Ł. Piskorski, R. Sarzała, Generacja promieniowania z zakresu średniej podczerwieni z wykorzystaniem półprzewodnikowych laserów dyskowych, XI Sympozjum Techniki Laserowej. Materiały Konferencji, pp. 30, 2016

  • A. Sokół, Ł. Piskorski, R. Sarzała, Projektowanie obszarów czynnych półprzewodnikowych laserów dyskowych wykonanych na bazie antymonku galu, XII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE 2016, 2016

  • A. Sokół, R. Sarzała, Simulation of Carrier and Power Losses in Semiconductor Disk Lasers, Proceedings of the 16th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices, vol. 16, pp. 211-212, 2016

  • A. Sokół, R. Sarzała, Wpływ kształtu wiązki pompującej na moc wyjściową lasera typu VECSEL, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki. Materiały Konferencji, pp. 379-384, 2015

Elements per page 10