Studiuj u nas

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na Politechnice Łódzkiej? Czy są to studia dla mnie? Gdzie pracują nasi absolwenci?

Dla studentów

Informacje i materiały dla studentów związane z przedmiotami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Fizyki.

Badania

W Instytucie Fizyki działa siedem zespołów naukowych prowadzących badania z zakresu fizyki teoretycznej, doświadczalnej i komputerowej.

Popularyzacja fizyki

Instytut Fizyki prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularnonaukową. Zapraszamy szkoły ponad­­gimnazjalne, gimnazja oraz wszystkich pasjonatów fizyki do zapoznania się naszą ofertą.

Zrównoważony rozwój

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej aktywnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju w pięciu obszarach.

Aktualności

Trening olimpijski

Wszystkich licealistów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z fizyki, udziałem w zawodach Olimpiady Fizycznej i startami w konkursach przedmiotowych zapraszamy na „Trening olimpijski”. Koło otwarte dla uczniów łódzkich szkół średnich poprowadzą Przemysław Dudek, nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym, oraz pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. 

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie

Atykuł Prof. Katarzyny Pernal i jej Zespołu Chemii Kwantowej na temat projektowania wydajnych obliczeń dyspersji w kompleksach w stanie wzbudzonym został zaakceptowany przez Journal of Physical Chemistry Letters.  Gratulujemy.

Zaproszony wykład i prezentacja

Podczas międzynarodowej konferencji International Congress Of Quantum Chemistry w dniach 26 czerwca do 1 lipca 2023 Panie dr inż. Agnieszka Krzemińska oraz dr Aleksandra Tucholska przedstawiły wyniki swoich badań w postaci zaproszonego wykładu i prezentacji posterowej. Gratulujemy.

O instytucie

Instytut Fizyki jest jednostką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Zeszyty Naukowe

Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology: Physics to recenzowane czasopismo wydawane w języku angielskim, w którym  publikowane są m.in. artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki.