Studiuj u nas

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na Politechnice Łódzkiej? Czy są to studia dla mnie? Gdzie pracują nasi absolwenci?

Dla studentów

Informacje i materiały dla studentów związane z przedmiotami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Fizyki.

Badania

W Instytucie Fizyki działa siedem zespołów naukowych prowadzących badania z zakresu fizyki teoretycznej, doświadczalnej i komputerowej.

Popularyzacja fizyki

Instytut Fizyki prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularnonaukową. Zapraszamy szkoły ponad­­gimnazjalne, gimnazja oraz wszystkich pasjonatów fizyki do zapoznania się naszą ofertą.

Zrównoważony rozwój

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej aktywnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju w pięciu obszarach.

Aktualności

KOMUNIKAT Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej

z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dyplomowania na studiach I i II stopnia w Politechnice Łódzkiej

Nowe Panie Doktor

„Fizyka jest kobietą” — powiedział rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik wręczając dyplomy doktora nauk fizycznych dr inż. Magdalenie Marciniak i dr inż. Patrycji Śpiewak — byłym doktorantkom a obecnym pacownicom Instytutu Fizyki. Obu paniom serdecznie gratulujemy!

Ankieta na temat zanieczyszczenia hałasem

Nasi studenci realizują ciekawy projekt dotyczący zanieczyszczenia hałasem. Mieszkańców Polesia, Bałut i Śródmieścia zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

O instytucie

Instytut Fizyki jest jednostką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Zeszyty Naukowe

Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology: Physics to recenzowane czasopismo wydawane w języku angielskim, w którym  publikowane są m.in. artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki.