Studiuj u nas

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na Politechnice Łódzkiej? Czy są to studia dla mnie? Gdzie pracują nasi absolwenci?

Dla studentów

Informacje i materiały dla studentów związane z przedmiotami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Fizyki.

Badania

W Instytucie Fizyki działa siedem zespołów naukowych prowadzących badania z zakresu fizyki teoretycznej, doświadczalnej i komputerowej.

Popularyzacja fizyki

Instytut Fizyki prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularnonaukową. Zapraszamy szkoły ponad­­gimnazjalne, gimnazja oraz wszystkich pasjonatów fizyki do zapoznania się naszą ofertą.

Zrównoważony rozwój

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej aktywnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju w pięciu obszarach.

Wiadomości

Hot Topics in Science and Technology

Instytut Fizyki zaprasza na seminaria z serii „Hot Topics in Science and Technology”:

Surface hardening of stainless steel and other medical alloys
Teresa  Moskaliovienė

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania

Microstructure influence on ionic conductive thin films properties
Kristina Bočkutė

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania

Seminaria odbędą się dnia 25 kwietnia 2024 o godz. 12.15 w auli Arena Magica Instytutu Fizyki (budynek B14). 

Prof. Katarzyna Pernal członkiem Rady Redakcyjnej Physical Review Letters

Na podstawie rekomendacji Rady Edytorów Physical Review Letters (American Physical Society), prof. Katarzyna Pernal została powołana na członka Rady Redakcyjnej Physical Review Letters na trzyletnią kadencję od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2027 r.
Będzie pełnić funkcję Divisional Associate Editor w Physical Review Letters.

Nadchodząca Konferencja Hypercomplex Seminar 2024

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na tegoroczną konferencję HyperComplex Seminar 2024 w dniach 14-18 września na Politechnice Łódzkiej. HyperComplex Seminar 2024 jest konferencją z fizyki matematycznej oraz analizy zespolonej i kwaternionowej i także odnoszącej się do stosowalności rozmaitych struktur matematyczych w szeroko rozumianej Technice jak Informatyka Klasyczna i Kwantowa, Elektronika, Chemia Kwantowa, AI, etc.
 

O instytucie

Instytut Fizyki jest jednostką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Biuletyn Fizyki i Matematyki Stosowanej

Bulletin of Physics and Applied Mathematics to recenzowane czasopismo wydawane w języku angielskim, w którym  publikowane są artykuły m.in. pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej, dotyczące najnowszych badań dotyczących fizyki i matematyki.