Krzysztof Gutowski

Krzysztof Gutowski (2001/2006)

Studia na kierunku Fizyka Techniczna rozpocząłem w 2001, następnie na trzecim roku wybrałem specjalizację Fizyka Komputerowa. Elastyczny program studiów pozwolił mi na taki dobór przedmiotów, że mogłem realizować i rozwijać swoje zainteresowania. Z jednej strony dzięki zgłębianiu tajników fizyki i matematyki poznawałem zasady działania i prawa leżące u podstaw nowoczesnych technologii, z drugiej strony doskonaliłem swoje umiejętności z zakresu inżynierii oprogramowania. Kończąc studia na kierunku fizyka techniczna zdobyłem solidną wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, tworzenia programów obliczeniowych oraz podstawy elektroniki.

Obecnie pracuję jako starszy inżynier programista w firmie tworzącej oprogramowanie na urządzenia mobile. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów wykorzystuję w codziennej pracy przy tworzeniu i analizowaniu algorytmów komputerowych. W pracy jestem ceniony miedzy innymi za umiejętność analitycznego myślenia oraz systematyczne podejście do rozwiązywania problemów, które to cechy rozwinąłem na studiach. Wiedza z zakresu fizyki i matematyki ułatwia mi na przykład zdobywanie nowych umiejętności takich jak programowanie w językach funkcyjnych (np. Scala) czy zrozumienie jak mają działać komputery kwantowe uznawane za przyszłość informatyki.

Krzysztof Gutowski