Studenci Wydziału FTIMS kierunku Fizyka Techniczna w ramach zajęć dydaktycznych Fizyka doświadczalna III przygotowali pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Staryga projekt zatytułowany Eksperymenty dla młodzieży i dzieci. W dniu 16 stycznia 2015 roku odbyły się zajęcia praktyczne, na które to zajęcia zostali zaproszeni uczniowie klasy Vc ze Szkoły Podstawowej Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi oraz dr Rafał Ledzion, który aktywnie uczestniczył w końcowym etapie realizacji projektu. Ze względu na profil szkoły (uczniowie trenują pływanie) pomyślano o zagadnieniach fizycznych związanych z hydrostatyką i hydrodynamiką.


Ideą projektu było nabycie przez studentów umiejętności planowania i realizowania projektu eksperymentu oraz nabycie umiejętności prezentacji projektu przed grupą młodzieży. Przygotowując różnorodne eksperymenty studenci mogli poprzez zabawę z młodzieżą popularyzować fizykę prezentując dobrane tematycznie eksperymenty. Część eksperymentów przeprowadzona została w formie bezpośredniej zabawy z młodzieżą. Uczniowie sami (pod opieką studentów) wykonywali proste eksperymenty bawiąc się i fascynując rezultatami swoich doświadczeń. Pokazy przebiegały w atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru. Młodzież z dużym zaciekawieniem przypatrywała się prezentowanym doświadczeniom. Eksperymenty były przeprowadzone w sposób interesujący i zrozumiały dla odbiorców. Podczas zajęć między studentami a uczniami często wywiązywała się ciekawa dyskusja. Uczniowie mogli zaobserwować, jak i gdzie można wykorzystać fizykę w ich codziennym życiu i w trakcie zajęć na pływalni.

Studenci na zakończenie zajęć przygotowali dla uczniów krótkie instrukcje, które umożliwią im przy pomocy prostych środków przeprowadzenie doświadczeń we własnym zakresie w domu.