Koordynatorzy ds. ewakuacji

W przypadku wystąpienia: pożaru, zagrożenia zdrowia lub życia pracowników i w związku z tym potrzeby ewakuacji pracowników, odpowiedzialność za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powierzone zostało poniższym pracownikom:

Nazwisko i imię

Telefon Miejsce pracy
Antczak Roman 42 631 36 41 B15 p.5
Deptuła Katarzyna 42 631 36 41 B15 p.1
Bojanowska Monika 42 631 36 52 B15 p.6
Lewandowski Maciej 42 631 36 41 B14 p.0.10
Kesler Artur 42 631 36 41 B14 p.2.03
Sylburski Sławomir 42 631 39 29 B14 p.3.15
Sroczyński Piotr 42 631 36 50 B14 p.3.15

 

Na podstawie art. 2071 § 1 pkt 3 lit b oraz art. 2091 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)