Instytut Fizyki

None

Instytut Fizyki jest jednostką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

W Instytucie prowadzone są badania doświadczalne i teoretyczne większości dziedzin współczesnej fizyki ciała stałego. Przedmiotem badań są procesy związane z tworzeniem się substancji krystalicznych, ciekłokrystalicznych i amorficznych oraz ich właściwości fizyczne. Realizowane są również badania nad oddziaływaniem promieniowania koherentnego z materią. zwłaszcza w aspektach zastosowań praktycznych, w tym w diagnostyce i terapii medycznej. Prowadzone są także numeryczne symulacje działania i właściwości półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych różnych typów. Kolejną dziedziną są badania teoretyczne w zakresie ogólnej teorii względności i fizyki matematycznej.

Instytut realizuje także prace konstrukcyjne i buduje aparaturę naukową dla potrzeb instytucji badawczych.

Instytut fizyki prowadzi studia magisterskie w zakresie fizyki technicznej w specjalnościach fizyki medycznej i optoelektroniki oraz studia inżynierskie w specjalności fizyka techniczna.

Od momentu powstania w roku 1970 instytutem kierowali kolejno dyrektorzy: Jan Karniewicz (1970-1983), Andrzej Lipiński (1983-1986), Antoni Drobnik (1986-1992), Cecylia Malinowska-Adamska (1992-2001), Włodzimierz Nakwaski (2001-2015). Od roku 2015 dyrektorem IF jest dr hab. inż. Robert Sarzała, profesor PŁ.

Studiuj u nas

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na Politechnice Łódzkiej? Czy są to studia dla mnie? Gdzie pracują nasi absolwenci?

Badania

W Instytucie Fizyki działa sześć zespołów naukowych proadzących badania z zakresu fizyki teoretycznej, doświadczalnej i komputerowej.