Kontakt

Instytut Fizyki
ul. Wólczańska 217/221
93-005 Łódź

Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (W7)
Instytut Fizyki (I71)

ul. Wólczańska 217/221, 93-005 Łódź, Polska
e-mail: w7i71@adm.p.lodz.pl
tel.: 42 631 39 69, 42 631 36 41
NIP: 727-002-18-95

Współrzędne GPS
51.7466°N, 19.4553°E

Dojazd
50, 50A, 55, 55A, 72
2, 3, 6, 7, 11, 15A, 16A, 46

Dyrektor:

dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni
e-mail: robert.sarzala@p.lodz.pl
tel. 42 631 36 49
przyjmuje w pokoju nr 3 (budynek B15): poniedziałek 12:15–13.00, czwartek 10:15–11.00

Z-ca Dyrektora ds Rozwoju:

dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni
e-mail: jaromir.tosiek@p.lodz.pl
tel. 42 631 36 42
przyjmuje w pokoju nr 3.06 (budynek B14): środa 15:15–16:46

Z-ca Dyrektora ds Kształcenia:

dr Rafał Ledzion
e-mail: rafal.ledzion@p.lodz.pl
tel. 42 631 39 65
przyjmuje w pokoju nr 3.13 (budynek B14): poniedziałek-10:15-11:00, wtorek 15:15-16:00 lub po indywidualnym ustaleniu terminu

Z-ca Dyrektora ds Technicznych:

mgr inż. Roman Antczak
e-mail: roman.antczak@p.lodz.pl
tel. 42 631 36 41
przyjmuje w pokoju nr 5 (budynek B15).

Księgowość

Monika Bojanowska, pokój 6, tel. 42 631 36 52
e-mail: monika.bojanowska.1@p.lodz.pl

Sekretariat

Katarzyna Deptuła, pokój 1, tel. 42 631 36 41
e-mail: katarzyna.deptula@p.lodz.pl

Biblioteka i sekretariat dydaktyczny

Katarzyna Deptuła, pokój 1, tel. 42 631 36 41
e-mail: katarzyna.deptula@p.lodz.pl

Aparatura i zamówienia publiczne:

Roman Antczak, pokój 5, tel. 42 631 36 41
e-mail: roman.antczak@p.lodz.pl