Władze

Dyrektor:

dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni
e-mail: robert.sarzala@p.lodz.pl
tel. 42 631 36 49
przyjmuje w pokoju nr 3 (budynek B15): poniedziałek 12:15–13.00, czwartek 10:15–11.00

Z-ca Dyrektora ds Rozwoju:

dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni
e-mail: jaromir.tosiek@p.lodz.pl
tel. 42 631 36 42
przyjmuje w pokoju nr 3.06 (budynek B14): środa 15:15–16:46

Z-ca Dyrektora ds Kształcenia:

dr Rafał Ledzion
e-mail: rafal.ledzion@p.lodz.pl
tel. 42 631 39 65
przyjmuje w pokoju nr 3.13 (budynek B14): czwartek-10:00-12:00, piatek 8:00-10:00 lub po indywidualnym ustaleniu terminu

Z-ca Dyrektora ds Technicznych:

mgr inż. Roman Antczak
e-mail: roman.antczak@p.lodz.pl
tel. 42 631 36 41
przyjmuje w pokoju nr 5 (budynek B15).

Studiuj u nas

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na Politechnice Łódzkiej? Czy są to studia dla mnie? Gdzie pracują nasi absolwenci?

Badania

W Instytucie Fizyki działa sześć zespołów naukowych proadzących badania z zakresu fizyki teoretycznej, doświadczalnej i komputerowej.