Sebastian Macegoniuk

Sebastian Macegoniuk (1999/2004)

Świat nowych technologii interesował mnie od zawsze, odkąd pamiętam chciałem zrozumieć zasady działania innowacji technicznych oraz poznać fundamentalne prawa pozwalające na ich konstruowanie. Pasjonowała mnie jednocześnie możliwość opisywania otaczającego świata językiem matematyki i modeli komputerowych. Kończąc szkołę średnią i zadając sobie pytanie o kierunek dalszej edukacji, jako jedno z kryteriów wyboru postawiłem sobie rzetelne przygotowanie do wejścia na rynek pracy w roli kompetentnego inżyniera. Odpowiedź stanowiła oferta Politechniki Łódzkiej - Fizyka Komputerowa - połączenie wiedzy teoretycznej z możliwością zdobycia doświadczenia praktycznego. Tym samym, w roku 1999, rozpocząłem studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Okres studiów wspominam przede wszystkim jako czas pełen ciekawych wyzwań stymulujących do poszukiwanie kreatywnych rozwiązań. Dwa ostatnie lata nauki to czas, który oceniam, jako najbardziej owocny. Współpraca z Zespołem Fizyki Komputerowej dawała mnóstwo satysfakcji. Projektowanie struktur nowoczesnych laserów półprzewodnikowych wykorzystywanych w telekomunikacji światłowodowej oraz komputerowa, kompleksowa symulacja zjawisk fizycznych w nich zachodzących pozwoliły na szybki i wszechstronny rozwój mojego warsztatu programistycznego, analitycznego podejścia do zagadnień i wykształcenia niezwykle w dzisiejszym świecie cennej umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji.

Po obronie pracy magisterskiej, w roku 2004, rozpocząłem pracę na stanowisku projektanta oprogramowania telekomunikacyjnego. Wiedza i przygotowanie praktyczne, które zdobyłem w trakcie studiów, pozwoliły na bezproblemowe znalezienie ciekawego zatrudnienia w branży informatycznej.

Przez wiele lat zdobywałem doświadczenie w projektowaniu, kodowaniu oraz testowaniu skomplikowanych systemów telekomunikacyjnych. Rozwijałem się również jako lider międzynarodowych zespołów oraz kierownik projektów.

Od roku 2012 kieruję kilkudziesięcioosobowym działem składającym się ze specjalistów rozwijających oprogramowanie, zajmujących się jego wdrażaniem oraz wspierających operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie.

W realiach szybkich zmian zachodzących w branży IT, dynamicznie rozwijającego się rynku zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, a tym samym konieczności ciągłego podejmowania optymalnych decyzji i planowania strategicznego, wiedza zdobyta podczas studiów okazuje się bezcenna. Analizowanie, wyciąganie logicznych wniosków, stawianie hipotez oraz ich weryfikowanie, przeprowadzanie symulacji, statystyczne podejście do zbiorów danych, wszystko to bez odpowiedniego warsztatu matematycznego, analitycznego podejścia i umiejętności konstruowania modeli byłoby niemożliwe.

Wolne chwile poświęcam głównie na sport, ostatnio jest to bieganie i jazda na rowerze. Wciąż pracuję nad poprawą własnych wyników, byciem szybszym o tę jedną sekundę.

Sebastian Macegoniuk