Zespół Fizyki Monokryształów

Działalność naukowo-badawcza zespołu Fizyki Monokryształów

W zespole Fizyki Monokryształów prowadzone są pomiary i badania nad rozwojem technik pomiarowych obejmujące:

  • efekty elektro-optyczne w monokryształach i cieczach,
  • aktywność optyczną indukowaną polem elektrycznym (elektrożyracja) w monokryształach i cieczach,
  • dichroizm i dwójłomność jako zjawiska naturalne oraz indukowane polem elektrycznym w cieczach i ciałach stałych,
  • wpływ starzenia olejów roślinnych, mineralnych i syntetycznych na wymienione powyżej efekty.

Zespół dysponuje dwoma czynnymi stanowiskami pomiarowymi z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m.in. stoły antywibracyjne, lasery He‑Ne, elementy optyczne, układy wysokiego napięcia, woltomierze lock‑in i automatykę sterującą.

Prace doświadczalne są wspierane przez teoretyczne analizy błędów pomiarowych i możliwości pomiaru wybranego efektu na tle innych występujących jednocześnie efektów.

Dodatkowym tematem badań jest modelowanie wzrostu monokryształów.

Kierownik zespołu

Ostatnie publikacje

  • M. Izdebski, R. Ledzion, W. Kucharczyk, Prediction of refractive index in inorganic crystals based on averaged atomic mass, Opt. Mater. 138, 113697, 2023
  • M. Izdebski, Precise Measurements of the Quadratic Electro-Optic Effect in KH2PO4 Crystals Using a Sénarmont-Type System, Materials 14(18), 5435, 2021
  • T. Galaj, F. Pietrusiak, M. Galewski, R. Ledzion, A. Wojciechowski, Hybrid Integration Method for Sunlight Atmospheric Scattering, str. 40681-40694, 2021
  • M. Izdebski, R. Ledzion, W. Kucharczyk, Precise Method for Measuring the Quadratic Electro-Optic Effect in Noncentrosymmetric Crystals in the Presence of Natural Birefringence, Materials 13(18), 3942, 2020
  • M. Więckowska, R. Sarzała, R. Ledzion, M. Dems, Impact of an Antiresonant Oxide Island on the Lasing of Lateral Modes in VCSELs, Materials 13(9), 2195, 2020