Infekcyjne kamienie moczowe mogą powstawać w przebiegu infekcji dróg moczowych. Głównym czynnikiem zapoczątkowującym tworzenie tzw. infekcyjnych kamieni moczowych jest ureaza - enzym produkowany przez bakterie wywołujące infekcje dróg moczowych. Pod wpływem bakterii w drogach moczowych krystalizuje fosforan amonowo-magnezowy i węglan fosforowo-wapniowy. Polisacharydy występujące na powierzchni komórek bakteryjnych sprzyjają agregacji poszczególnych kryształów oraz adhezji bakterii do nabłonka dróg moczowych, co w konsekwencji prowadzi do powstania kamienia.

                                                                   

W miejscach skupisk bakterii Proteus mirabilis następuje zarodkowanie kryształów fosforanu amonowo-magnezowego będącego komponentem infekcyjnych kamieni moczowych. Wzrost zachodzi w środowisku sztucznego moczu, skala: 20 μm; 

Szczegółowa analiza: J. Prywer, A. Torzewska, Cryst. Growth Des. 9 (2009) 3538-3543.