Dariusz Żak

Dariusz Żak (2006/2011)

Minęły już prawie dwa lata odkąd w 2011 roku ukończyłem Fizykę Techniczną na FTIMSie. Zawsze uśmiecham się do siebie kiedy wspominam czasy studenckie. Nigdy nie zapomnę mojego zdziwienia po pierwszym wykładzie z podstaw fizyki, ilość materiału i sposób w jaki został on przedstawiony był kompletnie inny od tego w czasach szkoły średniej! Zamiast uczyć się na pamięć zacząłem naprawdę rozumieć fizykę. Z drugiej strony studia to nie tylko nauka, to również znajomi, którzy tak jak ja interesowali się fizyką, a do tego mieli kompletnie zwariowane pomysły na spędzanie wolnego czasu. Momentem który najbardziej zapadł mi w pamięć był tygodniowy wyjazd do Genewy i zwiedzanie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN gdzie znajduje się największy na świecie zderzać hadronów LHC.

Patrząc z perspektywy czasu uważam, że najbardziej charakterystyczną cechą kierunku który studiowałem jest niezwykle szeroki zakres umiejętności które udało mi się zdobyć. Fizyka Techniczna to nie tylko zajęcia teoretyczne z matematyki i fizyki, ale również doświadczenia laboratoryjne, nauka programowania i obsługi oprogramowania CAD, a także możliwość prezentowania swoich wyników przed liczną publicznością. Wszystkie te umiejętności stały się fundamentem mojej obecnej kariery zawodowej którą rozpocząłem już trzy miesiące przed obroną pracy magisterskiej. Pracowałem wówczas jako fizyk w Instytucie Technologii Elektronowej gdzie zajmowałem się modelowaniem i charakteryzacją elektro-optyczną struktur półprzewodnikowych. Po roku od ukończenia studiów postanowiłem wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie jestem zatrudniony na stanowisku inżyniera w dziale badawczo-rozwojowym firmy Gooch and Housego. Praca jest niezwykle ciekawa, zajmuję się projektowaniem nowych urządzeń akusto-optycznych, prowadzę badania nad nowymi rozwiązaniami, jednakże najważniejsze jest dla mnie to, że po prostu robię to co lubię.

Dariusz Żak