Zespół Fotoniki

None

Zespół Fotoniki to grupa zdolnych ludzi zajmująca się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w strukturach fotonicznych. Nasze zainteresowania skupiają się na elementach półprzewodnikowych:

 • diodach laserowych o emisji krawędziowej,
 • diodach laserowych o emisji powierzchniowej (VCSEL),
 • matrycach laserowych,
 • fotodetektorach (resonant cavity photodetectors).

Nasze modele uwzględniają kompleks zjawisk

 • optycznych,
 • elektrycznych,
 • termicznych,
 • mechanicznych,
 • kwantowych (wzmocnienie),
 • kinetyki oksydacji

występujących w laserach emitujących światło w całym spektrum barw widzialnych, jak również w podczerwieni i ultrafiolecie.

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. trójwymiarową komputerową symulację działania laserów złączowych i diod elektroluminescencyjnych różnych typów przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania pomiędzy zjawiskami cieplnymi, elektrycznymi i optycznymi, a także związanymi ze wzmocnieniem laserowym i naprężeniami mechanicznymi,
 2. badanie procesów generacji i rozpływu strumienia ciepła w laserach złączowych i diodach elektroluminescencyjnych różnych typów,
 3. badanie oddziaływań cieplnych, elektrycznych, optycznych, wzmocnieniowych i mechanicznych pomiędzy elementami jedno- i dwuwymiarowych matryc laserów złączowych,
 4. analizę przebiegu degradacji raptownej i stopniowej laserów złączowych; analizę fizycznych mechanizmów degradacji,
 5. teoretyczną analizę przewodności cieplnej potrójnych i poczwórnych związków półprzewodnikowych grupy AIIIBV,
 6. optymalizację konstrukcji laserów złączowych i matryc laserowych dużej mocy z punktu widzenia maksymalizacji ich wydajności,
 7. modelowanie kinetyki oksydacji warstw AlAs podczas wytwarzania nowoczesnych laserów o emisji powierzchniowej typu VCSEL,
 8. badanie rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturach posiadających fotoniczną przerwę wzbronioną (kryształy fotoniczne).

Kierownik zespołu

Realizowane projekty

Ostatnie publikacje

 • M. Drong, M. Dems, J. Perina, T. Fordos, H. Y. Jaffres, K. Postava, H.-J. Drouhin, Time-Dependent Laser Cavity Perturbation Theory: Exploring Future Nano-Structured Photonic Devices in Semi-Analytic Way, J. Lightwave Technol., tom 40, nr 14, str. 4735–4745, 2022
 • P. Komar, M. Gębski, J. A. Lott, M. Wasiak, Chromatic aberration in planar focusing mirrors based on a monolithic high contrast grating, Opt. Express, tom 29, nr 19, str. 30296-30306, wrzesień 2021
 • P. Komar, M. Gębski, J. A. Lott, T. Czyszanowski, M. Wasiak, Experimental Demonstration of Light Focusing Enabled by Monolithic High-Contrast Grating Mirrors, ACS Appl. Mater. Interfaces, tom 13, nr 21, str. 25533–25539, maj 2021