Zespół Fotoniki

None

Zespół Fotoniki to grupa zdolnych ludzi zajmująca się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w strukturach fotonicznych. Nasze zainteresowania skupiają się na elementach półprzewodnikowych:

 • diodach laserowych o emisji krawędziowej,
 • diodach laserowych o emisji powierzchniowej (VCSEL),
 • matrycach laserowych,
 • fotodetektorach (resonant cavity photodetectors).

Nasze modele uwzględniają kompleks zjawisk

 • optycznych,
 • elektrycznych,
 • termicznych,
 • mechanicznych,
 • kwantowych (wzmocnienie),
 • kinetyki oksydacji

występujących w laserach emitujących światło w całym spektrum barw widzialnych, jak również w podczerwieni i ultrafiolecie.

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. trójwymiarową komputerową symulację działania laserów złączowych i diod elektroluminescencyjnych różnych typów przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania pomiędzy zjawiskami cieplnymi, elektrycznymi i optycznymi, a także związanymi ze wzmocnieniem laserowym i naprężeniami mechanicznymi,
 2. badanie procesów generacji i rozpływu strumienia ciepła w laserach złączowych i diodach elektroluminescencyjnych różnych typów,
 3. badanie oddziaływań cieplnych, elektrycznych, optycznych, wzmocnieniowych i mechanicznych pomiędzy elementami jedno- i dwuwymiarowych matryc laserów złączowych,
 4. analizę przebiegu degradacji raptownej i stopniowej laserów złączowych; analizę fizycznych mechanizmów degradacji,
 5. teoretyczną analizę przewodności cieplnej potrójnych i poczwórnych związków półprzewodnikowych grupy AIIIBV,
 6. optymalizację konstrukcji laserów złączowych i matryc laserowych dużej mocy z punktu widzenia maksymalizacji ich wydajności,
 7. modelowanie kinetyki oksydacji warstw AlAs podczas wytwarzania nowoczesnych laserów o emisji powierzchniowej typu VCSEL,
 8. badanie rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturach posiadających fotoniczną przerwę wzbronioną (kryształy fotoniczne).

Kierownik zespołu

Realizowane projekty

 • Miniaturized Board-mountable Optical Transceiver for high data rate Military Satellite Communications

  Horyzont Europa

Ostatnie publikacje

 • P. P. Michałowski, M. Gębski, P. Śpiewak, W. Kołkowski, I. Pasternak, W. Głowadzka, M. Wasiak, T. Czyszanowski, W. Strupiński, Artifact-free secondary ion mass spectrometry profiling of a full vertical cavity surface emitting laser structure, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 225, 114003, 2024
 • M. Więckowska, M. Dems, Increasing Single-Mode Power in VCSELs With Antiresonant Oxide Island, IEEE Photonics J. 16, 1-7, 2024
 • A. Janaszek, P. Wróbel, M. Dems, O. Ceylan, Y. Gurbuz, Ł. Kubiszyn, J. Piotrowski, R. Kotyński, Rigorous optical modelling of long-wavelength infrared photodetector with 2D subwavelength hole array in gold film, Opto-Electron. Rev. 32(1), e148831, 2024
 • M. Ekielski, W. Głowadzka, K. Bogdanowicz, M. Rygała, M. Mikulicz, P. Śpiewak, M. Kowalski, M. Gębski, M. Motyka, A. Szerling, T. Czyszanowski, Monolithic High Contrast Grating Integrated with Metal: Infrared Electrode with Exceptionally High Conductivity and Transmission, Adv. Funct. Mater., 2312392, 2023
 • P. Śpiewak, M. Gębski, W. Strupiński, T. Czyszanowski, W. Kołkowski, I. Pasternak, R. Sarzała, W. Nakwaski, M. Wasiak, Determination of electrical and thermal parameters of vertical-cavity surface-emitting lasers, Metrol. Meas. Syst. 30(3), 519-529, 2023