Popularyzacja fizyki

Współpraca ze szkołami

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi obejmuje prowadzenie klas patronackich, są to klasy we współpracujących z nami szkołach  z poszerzonym zakresem fizyki, w których część zajęć prowadzona jest na uczelni. Możliwe jest również przeprowadzenie przez naszych wykładowców w szkołach wykładów na wybrane tematy, propozycje tematów znajdują się w zakładce Szkoły Ponadgimnazjalne. Jesteśmy również otwarci na propozycje nauczycieli, w miarę naszych możliwości przygotujemy również wykłady na te tematy. Zapraszamy również szkoły do korzystania od roku szkolnego 2015/2016 z zajęć w laboratorium fizycznym specjalnie przygotowanym dla młodzieży.

Bliższe informacje można uzyskać u dr Rafała Ledziona. Wykłady i inne zajęcia  można zamówić u dr Rafał Ledziona e-mailowo lub telefonicznie.

Wykłady i pokazy z fizyki

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne zapraszamy na wykłady (często ilustrowane pokazami) które trwają zwykle 60 minut, czasem jednak wykłady a szczególnie pokazy trwają trochę dłużej. Wstęp na wykłady jest bezpłatny.

Gimnazja

Oferujemy również wykłady i pokazy interesujących zjawisk fizycznych dla uczniów gimnazjów, terminy i tematyka uzgadniane są indywidualnie.

Szkoły podstawowe

Przewidywane są również zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych