Zespół Fizyki Dielektryków

None

Działalność naukowa Zespołu Fizyki Dielektryków obejmuje szereg zagadnień związanych z numerycznym, teoretycznym i doświadczalnym badaniem różnorodnych grup materiałów dielektrycznych oraz struktur jakie tworzą. Tematyka badawcza jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, wysoko wyspecjalizowane materiały wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak mikroelektronika, czy optoelektronika. 

Przedmiotem badań są między innymi:

 • epoksydy oraz ciekłokrystaliczne sieci epoksydowe
 • polimery w tym polimery ciekłokrystaliczne
 • ferroelektryczne ciekłe kryształy
 • warstwy węglowe

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. eksperymentalne metody badania fizycznych właściwości materiałów węglowych
 2. doświadczalne badania struktury i dynamiki ruchów molekularnych materiałów nisko- i wysokocząsteczkowych (m.in. epoksydowych, polimerowych, ich mieszanin oraz kompozytów) w oparciu o szerokopasmową spektroskopię dielektryczną.

Kierownik zespołu

Realizowane projekty

Ostatnie publikacje

 • M. Kisiel, W. Zając, M. Włodarska, Ł. Byczyński, D. Czachor-Jadacka, B. Mossety-Leszczak, G. Pietruszewska, M. Droździel-Jurkiewicz, J. Bieniaś, Nonterminal liquid crystalline epoxy resins as structurally ordered low Tg thermosets with potential as smart polymers, str. 516-532, 2024
 • M. Włodarska, B. Mossety‐Leszczak, M. Kisiel, W. Zając, L. Okrasa, Changes in molecular relaxations and network properties of a triaromatic liquid crystal epoxy resin with nonterminal functional groups, J. Polym. Sci. 2023, 2023
 • B. Mossety-Leszczak, B. Pilch-Pitera, J. Karaś, M. Kisiel, W. Zając, M. Włodarska, The application of liquid crystalline epoxy resin for forming hybrid powder coatings, Prog. Org. Coat. 168, 106873, 2022
 • M. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, DFT Studies of Selected Epoxies with Mesogenic Units–Impact of Molecular Structure on Electro-Optical Response, Int. J. Mol. Sci. 22(7), 3424, 2021
 • A. S. Herc, M. Włodarska, M. Nowacka, J. Bojda, W. Szymanski, A. Kowalewska, Supramolecular interactions between polylactide and model cyclosiloxanes with hydrogen bonding-capable functional groups, str. 134-153, 2020