Jacek Wilk

Jacek Wilk (1991/1996)

Studiowałem na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1991-1996, kierunek Fizyka Techniczna. W ramach zmodyfikowanego programu studiów, dodatkowo uczestniczyłem w zajęciach na Akademii Medycznej, Wydziale Elektroniki.

Obecnie pracuję w sektorze Healthcare Siemensa. Zajmuję się doborem/realizacją dostaw lekarskiego oprogramowania diagnostycznego. Praca ta wymaga ścisłej współpracy z użytkownikami czyli lekarzami oraz działami IT klienta. Oprogramowanie pracuje w architekturze sieciowej, jest dedykowane na potrzeby opisywania badań neurologicznych/onkologicznych, sercowo-naczyniowych, uzyskanych m.in. z aparatów CT, MR, PET/CT, AX. Dynamiczny rozwój oprogramowania medycznego oraz nowych technologii diagnostycznych wymaga ode mnie ciągłej nauki i przyswajania wiedzy na styku medycyny/informatyki.

Poprzednio, w ramach Siemensa, od 1996 r. zajmowałem się przygotowywaniem i prowadzeniem projektów teleinformatycznych, zawierających prace budowlane, instalację systemów łączności jak również tworzenie dedykowanego oprogramowania oraz integrację z systemami IT klienta. Obecne oraz poprzednie doświadczenia zawodowe wymagały ode mnie ciągłej nauki, dostosowywania się do otoczenia technicznego/informatycznego.

Kierunek studiów, który ukończyłem, dał mi solidne podstawy funkcjonowania rozwiązań technicznych, pozwolił mi na w miarę wszechstronny rozwój, zdolność do uczenia się nowych zagadnień. W obecnym świecie, co kilka lat następuje zmiana technologii zarówno sprzętu jak również oprogramowania, dlatego moim zdaniem, jest duże zapotrzebowanie na osoby posiadające szeroką wiedzę o podstawach funkcjonowania rozwiązań technicznych oraz potrafiące szybko przyswajać nową wiedzę.

Jacek Wilk