Michał Baranowski

Michał Baranowski (2003/2009)

Studia na kierunku Fizyka Techniczna ukończyłem w 2009 roku, oceniam je jako bardzo dobre i dające szanse znalezienia ciekawej pracy w przyszłości. Niewątpliwym atutem studiów na kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Łódzkiej była otwarta i bardzo chętna do pomocy kadra prowadząca zajęcia. Wiedza, zdobyta w trakcie studiów na kierunku Fizyka Techniczna na Politechnice Łódzkiej sprawiła, że już w trakcie praktyk w laboratorium optycznej spektroskopii nanostruktur półprzewodnikowych (OSN) zaproponowano aplikowania na studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów na Politechnice Łódzkiej pozwoliły mi bezproblemowo zdać egzaminy wstępne na te studia. W chwili obecnej nadal pracuje w OSN gdzie jestem kierownikiem dwóch grantów badawczych.

Michał Baranowski