Piotr Kowalczewski

Piotr Kowalczewski (2005/2010)

Jestem absolwentem fizyki na wydziale FTIMS, gdzie studiowałem w latach 2005-2010. Był to doskonały wybór ze względu na interesujący program studiów, wysoki poziom nauczania oraz wykładowców, którzy byli specjalistami w swoich dziedzinach. Ważne było również indywidualne podejście do studentów chcących poszerzać swoją wiedzę w wybranych kierunkach. W moim przypadku była to fotonika, która okazała się fascynującą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną.

Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Pawii (Włochy) i w dalszym ciągu zajmuję się fotoniką. W szczególności interesuję się modelowaniem zjawisk optycznych i elektrycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych, a celem moich badań jest zwiększenie efektywności przemiany światła słonecznego w energię elektryczną. Pracuję w międzynarodowym zespole i współpracuję z grupami badawczymi z innych europejskich uniwersytetów w ramach projektu „Prophet” (www.prophet-itn.eu), który dotyczy zastosowań fotoniki w czterech kluczowych współcześnie dziedzinach: energii, komunikacji, środowisku oraz medycynie.

Piotr Kowalczewski