Wykłady i pokazy z fizyki

1) Tytuł wykładu : Akustyka

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr inż. Piotr Górski i dr Rafał Ledzion

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla szkól podstawowych i dla gimnazjów.

Celem wykładu jest zdefiniowanie pojęć: dźwięk, mowa, muzyka. Przedstawienie podstawowych zależności dotyczących: ruchu falowego, lokalnych zmian ciśnienia i gęstości powietrza, zasady słyszenia zjawisk dźwiękowych, podziału dźwięków ze względu na częstotliwość oraz energię, warstwic jednakowej głośności dźwięków, pojęcia granicy słyszalności i bólu percepcji dźwięku, podziału wysokości dźwięków. Omówiona zostanie rola elementów systemu słyszenia w odbiorze zjawisk dźwiękowych, akustyczne zjawisko dudnień oraz Dopplera, podział oktawy, zasada wydobywania dźwięków o zdanej wysokości przez instrumenty strunowe oraz dęte, barwa dźwięku. W czasie trwania wykładu zostaną zademonstrowane następujące doświadczenia: sprawdzenie częstotliwości granicznych percepcji odbierania dźwięków przez słuchaczy, zależność głośności dźwięków od amplitudy oraz od częstotliwości, efekt dudnienia, efekt Dopplera, fala stojąca w strunie, fala stojąca w powietrzu, rura Kundta, wizualizacja muzyki – rura Rubensa. Czas trwania zajęć: ok. 1½ godziny zegarowej – aktywny udział słuchaczy w eksperymentach.

2 ) Tytuł wykładu : Zjawisko fotoelektryczne i jego współczesne zastosowania

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr Rafał Ledzion

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla szkół podstawowych i dla gimnazjów.

Celem wykładu jest przedstawienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego. Omówienie pierwszych eksperymentów i próby wyjaśnienie obserwowanych wyników. Zostanie przedstawione teoretyczne wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego zaproponowane przez Einsteina. Omówione zostaną zastosowania efektu fotoelektrycznego. W czasie wykładu zostaną pokazane animacje związane z efektem fotoelektrycznym. Czas trwania zajęć: ok. 1 godziny zegarowej.

3) Tytuł wykładu: Podstawy Fizyki Jądrowej

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr Rafał Ledzion

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla szkół podstawowych i dla gimnazjów.

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw fizyki jądrowej, omówienie pojęcia defektu masy, energii wiązania, reakcji jądrowych i ich zastosowań, podstawowych modeli jądra atomowego, zastosowania fizyki jądrowej w przemyśle i medycynie. Czas trwania zajęć: ok. 1¼ do 1½ godziny zegarowej.

4) Tytuł wykładu : Energetyka Jądrowa

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr Rafał Ledzion

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla szkół podstawowych i dla gimnazjów.

Celem wykładu jest przedstawienie sytuacji energetycznej na Świecie i w szczególności w Polsce, omówienie podstaw fizyki reaktorów jądrowych, omówienie komercyjnych reaktorów jądrowych typu PWR, BWR i PHWR, przedstawienie koncepcji reaktorów IV generacji. Czas trwania zajęć: ok. 1¼ do 1½ godziny zegarowej.

5) Tytuł wykładu : Odkrycie elektronu

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr Rafał Ledzion

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla szkół podstawowych i dla gimnazjów.

Celem wykładu jest przedstawienie historii odkrycia elektronu, omówienie eksperymentów, które przyczyniły się do tego odkrycia. Przedstawienie jaki wpływ na naukę i technikę miało odkrycie elektronu. Czas trwania zajęć: ok. 1 godziny zegarowej.

6) Tytuł wykładu: Promieniowanie rentgenowskie

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr Rafał Ledzion

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla szkół podstawowych i dla gimnazjów.

Celem wykładu jest przedstawienie historii odkrycia promieniowania rentgenowskiego, omówienie właściwości promieniowania rentgenowskiego i jego zastosowań w nauce, technice oraz medycynie (przedstawienie tomografii rentgenowskie i mammografii), omówienie pojęcia dawki promieniowania na organizmy żywe i przedstawienie wybranych norm prawnych dotyczących dawek dopuszczalnych. Czas trwania zajęć: ok. 1 godziny zegarowej

7) Tytuł wykładu: Skąd się bierze światło ?

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr inż. Bogdan Żółtowski

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla gimnazjów.

Przegląd różnych zjawisk którym towarzyszy generacja promieniowania elektromagnetycznego w tym z zakresu widzialnego oraz ich wykorzystania przez człowieka do budowy źródeł światła: od pochodni i świecy, przez żarówkę, świetlówkę po diody LED.

8) Tytuł wykładu:Skąd się bierze prąd elektryczny ?

Imię i nazwisko prowadzącego wykład: dr inż. Bogdan Żółtowski

Opis wykładu: Wykład skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych może być wygłoszony w wersji dla gimnazjów.

Przegląd różnych zjawisk którym towarzyszy powstanie siły elektromotorycznej i przepływ prądu oraz ich wykorzystania przez człowieka do budowy źródeł zasilania: od ogniwa galwanicznego, przez prądnicę elektromagnetyczną do ogniw słonecznych i ogniw paliwowych.