Magda Latkowska

Magda Latkowska (2003/2009)

W roku 2009 ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej. Studia na Politechnice Łódzkiej wybrałam przede wszystkim ze względu na pełną energii kadrę dydaktyczną, którą miałam okazję poznać w czasie licznych wykładów popularno-naukowym i zajęć laboratoryjnych, które były realizowane w ramach współpracy PŁ z moim liceum.

Same studia oceniam bardzo pozytywnie:

  • Bardzo dobre warunki i baza techniczna
  • Wysoki poziom nauczania
  • Atmosfera sprzyjająca nauce
  • Łatwy dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych (duża część również dostępna w wersji elektronicznej)
  • Pomoc w znalezieniu ciekawych praktyk zawodowych
  • I co najważniejsze, bardzo dobry kontakt z kadrą prowadzącą zajęcia, która jest szalenie przyjazna oraz chętnie odpowiada na pytania - także te wykraczające poza standardowy program zajęć z danego przedmiotu. Mogę się pokusić nawet o stwierdzenie, że dzięki niektórym prowadzącym rozwijałam się nie tylko w kierunku fizyki, ale również w fotografii, turystyce pieszej i rowerowej oraz wiedzy o języku polskim ;). W Instytucie Fizyki PŁ nie ma mowy o sztucznym budowaniu barier między profesorem a studentem, jak to ma miejsce na innych uczelniach w Polsce.

Obecnie jestem pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej, gdzie pracuję przy trzech projektach badawczych (krajowych i europejskich). Praca ta zaowocowała 15 publikacjami w czasopismach międzynarodowych, z czego 13 w czasopismach z listy filadelfijskiej, oraz licznymi wystąpieniami na konferencjach międzynarodowych. Moja obecna praca daje mi satysfakcję, możliwość rozwoju, radość z odkrywania nano świata, oraz poznania niesamowitych osób i ciekawych miejsc na całym świecie. Wiedza zdobyta na studiach (merytoryczna, jak i życiowa ) w 100% przydała mi się w mojej pracy zawodowej, zarówno w prowadzeniu badań naukowych, jak również przy przekazywaniu wiedzy nowym studentom. Z czystym sercem mogę polecić studia na fizyce na PŁ.

Magda Latkowska