Prof. dr Andrzej Sołtan

Katedra Fizyki Technicznej powstała w 1945 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. dr Andrzej Sołtan. Profesor Sołtan to jedyny Polak uczestniczący w pokazie próbnego wybuchu bomby atomowej na atolu Bikini w 1945r. W 1950r. wybrano go na członka Polskiej Akademii Nauk. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. W roku 1953 przeniósł się do Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, a jego miejsce zajął doc. dr Zdzisław Wilhelmi.

Rok później kierownikiem został zastępca profesora mgr Eugeniusz Dmochowski.W latach 1958 - 1961 funkcję szefa pełnił doc. dr Stefan Nowicki, później profesor w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W latach 1961 - 1964 katedrą kierowali kuratorzy wydziałowi, a w latach 1964 - 1970 na czele katedry stała doc. dr Apolonia Wrzesińska.

W Katedrze Fizyki Technicznej zajmowano się detekcją promieniowania za pomocą klisz fotograficznych i liczników fotoczułych, badaniem struktury materii, ultradźwiękami oraz luminescencją. W końcu lat sześćdziesiątych rozpoczęto badania w dziedzinie fizyki ciała stałego i technik laserowych.

Katedra Fizyki na Wydziale Chemicznym Politechniki została utworzona w 1945 roku. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. dr Władysław Kapuściński. Po nim funkcję szefa pełnili: prof. Andrzej Sołtan, doc. dr Eugeniusz Skorko, zastępca profesora mgr Marta Skorko i wreszcie doc. dr Marian Kryszewski, który piastował urząd do 1970 roku. Marian Kryszewski wniósł znaczący wkład w badania polimerów. Badania te dostarczyły cennych wyników na temat własności dielektrycznych polimerów, kinetyki polimeryzacji oraz ciekłych kryształów. W 1989 roku prof. Marian Kryszewski został członkiem rzeczywistym PAN.

Instytut Fizyki powstał w 1970 roku z połączenia Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Elektrycznego i Katedry Fizyki Wydziału Chemicznego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem był doc. dr Jan Karniewicz. Głównym nurtem badawczym wybrano fizykę ciała stałego. Prowadzono badania doświadczalne i teoretyczne procesów tworzenia kryształów i materii amorficznej, badanie ich własności fizycznych oraz oddziaływanie promieniowania koherentnego z materią.

Sześć lat później z połączenia Instytutu Fizyki oraz Instytutu Matematyki utworzono Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Na przestrzeni lat w ramach Instytutu Fizyki działały zespoły: Fizyki Kryształów, Elektroniki Kwantowej i Optyki Nieliniowej, Fizyki Dielektryków, Fizyki Cieczy i Roztworów, Fizyki Półprzewodników i Izolatorów, Fizyki Teoretycznej i Fizyki Komputerowej. To właśnie z tych grup powstały obecnie funkcjonujące zespoły badawcze.

Opracowano na podstawie "Księgi Jubileuszowej PŁ"