Biuletyn Fizyki i Matematyki Stosowanej

 

Bulletin of Physics and Applied Mathematics to pismo kontynuujące tradycję zeszytów naukowych Scientific Bulettin. Physics, które wraz z końcem 2021 roku zakończyły swoją działalność. W czasopiśmie publikowane są artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ i Instytutu Matematyki PŁ oraz pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ a także pracowników innych uczelni, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki, matematyki oraz dydaktyki w naukach fizycznych i matematycznych.

W ramach dyscypliny nauki fizyczne czasopismo skupia się na aspektach związanych z:

 • fizyką ciała stałego,
 • ciekłymi kryształami,
 • fizyką statystyczną,
 • fizyką matematyczną,
 • ogólną teorią względności i teorią pola,
 • mechaniką kwantową,
 • dydaktyką fizyki.

W ramach dyscypliny matematyka wśród aspektów cieszących się zainteresowaniem czasopisma wyróżniamy m.in.:

 • analizę matematyczną,
 • algebrę,
 • matematykę finansową,
 • dydaktykę matematyki.

Ukazuje się jeden zeszyt rocznie. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach angielskim (preferowany) i polskim. Wszystkie prace są recenzowane. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

Redaktorowie: