Biblioteka

Biblioteka Instytutu Fizyki przeznaczona jest dla pracowników Instytutu Fizyki i fizyków z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki oraz studentów kierunku Fizyka Techniczna, Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Biblioteka IF PŁ gromadzi książki z zakresu fizyki zgodnie z działalnością naukową Instytutu oraz podręczniki i skrypty dla studentów fizyki.

Zbiory obejmują: 7396 woluminów książek, na bieżąco prenumerowane są czasopisma: Świat Nauki,  Wiedza i Życie oraz Inżynier i Fizyk Medyczny. Ponadto, w bibliotece znajdują się: prace habilitacyjne prace doktorskie, oraz publikacje własne pracowników naukowych Instytutu a także prace magisterskie i inżynierskie studentów Fizyki Technicznej.

Wypożyczanie:

Na miejscu w czytelni z zasobów Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani; do domu książki mogą wypożyczać jedynie pracownicy Instytutu i studenci Fizyki Technicznej, Wydziału FTIMS. Prace dyplomowe absolwentów udostępniane są tylko na miejscu, bez prawa kserowania.

Baza katalogowa książek w systemie Lech liczy ponad 3,5 tys. woluminów i jest systematycznie uzupełniana.

W czytelni są do dyspozycji studentów fizyki komputery z dostępem do internetu.

Biblioteka znajduje się na III piętrze budynku B14. Otwarta jest po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie Instytutu Fizyki.