Materiały węglowe

Ze względów aplikacyjnych obszar badań materiałów węglowych jest różnorodny i szeroki. Szczególne miejsce zajmują badania materiałów w postaci cienkich warstw diamentowych i diamentopodobnych wytwarzanych w procesie plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej w reaktorze pod obniżonym ciśnieniem i w niskiej temperaturze.

Prowadzone w ostatnich latach prace dotyczą między innymi poniższych zagadnień:

  • zimna emisja elektronów z powierzchni warstw diamentowych i diamentopodobnych,
  • przewodnictwo elektryczne i mechanizm transportu nośników ładunku w cienkich warstwach diamentowych i diamentopodobnych,
  • heterozłącza, zjawiska na granicy warstwa węglowa podłoże półprzewodnikowe,
  • rozkład stanów zlokalizowanych w przerwie energetycznej,
  • właściwości mechaniczne, struktura, skład chemiczny domieszkowanych i niedomieszkowanych warstw diamentowych i diamentopodobnych,
  • modyfikacja stanu powierzchni warstw węglowych,
  • przewodzące warstwy węglowe, zastosowanie warstw w elektrochemii (współpraca z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
  • elektroniczne detektory i przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi i diamentopodobnym (współpraca z Politechniką Warszawską).

Innowacyjność naszych badań została zauważona i doceniona na licznych międzynarodowych wystawach i targach.