Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology: Physics

    

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel./fax (0-42) 684-07-93
e-mail: a-row-1@adm.p.lodz.pl
www.wydawnictwa.p.lodz.pl
ISSN 1505-1013

Redaktor naczelny
Mariola Buczkowska
tel. +48 42 631 39 67
mariola.buczkowska@p.lodz.pl

Zakres tematyczny

W czasopiśmie publikowane są artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ, pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ oraz pracowników innych uczelni, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki. Ukazuje się jeden zeszyt rocznie. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim. Wszystkie prace są recenzowane. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.

Instrukcje dla Autorów

Teksty artykułów należy przygotować w formie zgodnej z ustalonym wzorem i dostarczyć w formie elektronicznej jako plik w edytorze Word na adres mariola.buczkowska@p.lodz.pl .

Warunkiem publikacji jest, aby artykuł nie był wcześniej opublikowany i nie był zgłoszony jednocześnie do innego czasopisma.

Recenzenci

Dariusz Chocyk (Politechnika Lubelska)

Jacek Filipecki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Jeremiasz K. Jeszka (Politechnika Łódzka )

Marceli Koralewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Rafał Kotyński (Uniwersytet Warszawski)

Stanisław Krukowski (Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Wojciech Kuczyński (Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań)

Monika Marzec (Uniwersytet Jagielloński)

Przemysław Morawiak (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Marcin Motyka (Politechnika Wrocławska)

Wiesław Polak (Politechnika Lubelska)

Krzysztof Polański (Uniwersytet Łódzki)

Emilia Pruszyńska-Karbownik (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)

Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska)

Marzena Tykarska (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Formularz recenzji

Pełne teksty artykułów począwszy od roku 2007 dostępne są pod adresem: http://cybra.lodz.pl/publication/3923

Adres do strony z elektronicznym archiwum pełnych tekstów artykułów opatrzonych numerem DOI (od roku 2011):

https://eczasopisma.p.lodz.pl/PHYSICS/issue/archiv...