Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology: Physics

 

    

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel./fax (0-42) 684-07-93
e-mail: a-row-1@adm.p.lodz.pl
www.wydawnictwa.p.lodz.pl
ISSN 1505-1013

Redaktor naczelny
Mariola Buczkowska
tel. +48 42 631 39 67
mariola.buczkowska@p.lodz.pl

 

Czasopismo zakończyło swoją działalność w 2021 roku, a jego kontynuację stanowi Biuletyn Fizyki i Matematyki Stosowanej.

 

Zakres tematyczny

W czasopiśmie publikowane były artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ, pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ oraz pracowników innych uczelni, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki. Ukazywał się jeden zeszyt rocznie, czasopismo wydawane było w języku angielskim, a wszystkie prace podlegały recenzji. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.

 

Pełne teksty artykułów począwszy od roku 2007 dostępne są pod adresem: http://cybra.lodz.pl/publication/3923

Adres do strony z elektronicznym archiwum pełnych tekstów artykułów opatrzonych numerem DOI (od roku 2011):

https://eczasopisma.p.lodz.pl/PHYSICS/issue/archiv...