Instytut Fizyki Przeciwko DHMO

Opublikowano dnia:
01-04-2014
Instytut Fizyki Przeciwko DHMO

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej włączył się aktywnie w walkę z dyhydromonoksydem (DHMO). Ta bezbarwna, bezwonna substancja zabija corocznie nieprzeliczone tysiące ludzi.

Większość tych zgonów jest spowodowana niezamierzonym wprowadzeniem DHMO do płuc, lecz niebezpieczeństwa związane z tą substancją nie ograniczają się do przypadków inhalacji. Przedłużony kontakt z zestaloną postacią DHMO powoduje rozlegle zniszczenia tkanek. Objawy spożycia DHMO mogą obejmować nadmierne pocenie się, zwiększenie ilości oddawanego moczu, a nawet zaburzenia samopoczucia, nudności, wymioty i zaburzenia równowagi elektrolitycznej organizmu. Pozbawienie dostępu do DHMO oznacza dla osób uzależnionych pewną śmierć.

Ponadto DHMO:

 • jest głównym składnikiem kwaśnych deszczów,
 • przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego na Ziemi (pary DHMO są o wiele silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla),
 • w postaci gazowej może być przyczyną poważnych poparzeń,
 • współuczestniczy w procesach erozji gleb,
 • przyspiesza korozję i rdzewienie wielu metali,
 • może spowodować awarię urządzeń elektrycznych,
 • zmniejsza skuteczność działania hamulców samochodowych,
 • został wykryty w komórkach nieuleczalnych nowotworów złośliwych.

Pomimo tych zagrożeń, DHMO jest wciąż używany:

 • jako rozpuszczalnik i czynnik chłodniczy w przemyśle,
 • w reaktorach jądrowych,
 • w produkcji pianek z tworzyw sztucznych,
 • jako opóźniacz zapłonu,
 • podczas rozprowadzania pestycydów (nawet po starannym spłukaniu otoczenie pozostaje zanieczyszczone DHMO).

Duże ilości dyhydromonoksydu zostały znalezione we właściwie wszystkich strumieniach, jeziorach i zbiornikach w Polsce. Dlatego w dniu dzisiejszym Instytut Fizyki przyłączył się do koalicji polskich jednostek badawczych, której głównym celem jest przeforsowania wprowadzenia zakazu produkcji, przechowywania i stosowania dyhydrominoksydu w Unii Europejskiej.