Harmonogram wizytacji PKA

Opublikowano dnia:
24-04-2014

Propozycja harmonogramu wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w dniach28 – 30 kwietnia 2014 r. oceny instytucjonalnej na Wydziale Fizyki Stosowanej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

28 kwietnia2014r.

-8.30 - Spotkanie z władzami uczelni i władzami ocenianej jednostkioraz osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelni i w ocenianej jednostce. ­

-9.30 - Prace Zespołu Oceniającego – sala 157 - I piętro Instytut Matematyki

-12.15 - 13.45 – Spotkanie ze studentami -sala F 10

-14.00 – 15.00 - Przerwa obiadowa

-15.00 - Prace Zespołu Oceniającego–sala 157 - I piętro Instytut Matematyki

29 kwietnia2014r.

-9.00 – Wizytacja bazy dydaktycznej (Biblioteka Główna, Centrum Językowe PŁ, laboratoria)

-10.15-11.00 – Spotkanie z doktorantami - sala F 8

-11.00 - Spotkanie z przedstawicielami pracodawców- gabinet dyrektora I-1

-12.15- 13.00 – Spotkanie z pracownikami administracji- sala F 3

-13.00-14.00 - Przerwa obiadowa

-14.15-15.45 - Spotkanie z nauczycielami akademickimi- sala F 3

-15.45 - Prace Zespołu Oceniającego–sala 157 - I piętro Instytut Matematyki

30 kwietnia2014r.

-9.00 - Prace Zespołu Oceniającego–sala 157 - I piętro Instytut Matematyki

-11.00 – Spotkanie końcowe z władzami uczelni i ocenianej jednostki