Prestiżowe wyróżnienie

Opublikowano dnia:
07-10-2015
Prestiżowe wyróżnienie

Dr hab. Katarzyna Pernal, profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej, uhonorowana została Medalem International Academy of Quantum Molecular Science (IAQMS) za wybitny wkład do rozwoju metod chemii kwantowej i fizyki molekularnej.

Medal IAQMS przyznawany jest corocznie od 1967 r. jednej osobie na świecie i stanowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie chemii kwantowej i teoretycznej.

Akademia mająca swoją siedzibę na południu Francji w Menton, założona została w 1967 przez wybitne postacie nauk kwantowych: Louisa de Broglie’a (laureat nagrody Nobla z fizyki w 1929 r.), Per_Olov Löwdina, Roberta Parra, Johna Pople'a (laureat nagrody Nobla z chemii w 1998 r.) i Bernarda Pullmana. Akademia grupuje największe autorytety światowe specjalizujące się w chemii teoretycznej i fizyce molekularnej. Pomiędzy jej obecnymi i zmarłymi członkami jest między innymi dwunastu laureatów Nagrody Nobla.

Jedną z form działalności Akademii jest organizowanie co trzy lata międzynarodowego kongresu International Congress of Quantum Chemistry. Kolejny kongres odbędzie się w Menton w 2018 roku i podczas niego Katarzyna Pernal odbierze medal a także wygłosi wykład plenarny.Katarzyna Pernal jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Doktorat z chemii uzyskała na Florida State University w 2002. Po odbyciu dwuletniego stażu podoktorskiego w Vrije Universiteit w Amsterdamie w 2007 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki teoretycznej. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.