Nowa doktor habilitowana

Opublikowano dnia:
27-10-2015
Nowa doktor habilitowana

Miło nam poinformować, że Pani dr inż. Mariola Buczkowska, pracownik Instytutu Fizyki uzyskała w dniu 29 września br. stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

Stopień naukowy nadano uchwałą Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Wpływ właściwości fleksoelektrycznych na odkształcenia pola direktora w warstwach ciekłych kryształów nematycznych".

Bardzo gratulujemy!!!