Wyróżnienia prac dyplomowych

Opublikowano dnia:
03-12-2015
Wyróżnienia prac dyplomowych

Dwie studentki otrzymały wyróżnienie w XXIV Konkursie PKOpto 2015 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki.

Wyróżniono pracę mgr inż. Patrycji Śpiewak pt. "Analiza progowa azotkowego lasera typu VCSEL z hybrydowymi zwierciadłami DBR" oraz pracę mgr inż. Magdaleny Marciniak pt. "Azotkowy laser VCSEL wykorzystujący siatki dyfrakcyjne o wysokim kontraście współczynnika załamania". Obie prace zostały zrealizowane w Zespole Fotoniki pod opieką dr. hab. inż. Roberta Sarzały, prof PŁ.

Gratulujemy!