​Oferta pracy

Opublikowano dnia:
07-12-2015

Instytut Fizyki ogłasza nabór dla doktorantów do realizacji projektu badawczego.

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta


Wymagania:

 • ukończenie studiów magisterskich (z wynikiem przynajmniej bardzo dobrym) w zakresie fizyki, fizyki technicznej, optoelektroniki, fotoniki lub elektroniki
 • doświadczenie w zakresie modelowania laserów półprzewodnikowych
 • dorobek naukowy dotyczący badań związanych laserami półprzewodnikowymi
 • zainteresowania w zakresie fotoniki, optoelektroniki i fizyki laserów
 • biegła znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność programowania


Opis zadań:

 • Do obowiązków stypendysty będzie należeć:
 • projektowanie i symulacje komputerowe półprzewodnikowych azotkowych struktur laserów o emisji powierzchniowej
 • wyszukiwanie informacji w literaturze specjalistycznej niezbędnych do opracowania modeli zjawisk fizycznych występujących w azotkowych laserach półprzewodnikowych
 • opracowywanie modeli zjawisk fizycznych występujących w azotkowych laserach półprzewodnikowych
 • analiza i interpretacja otrzymanych wyników oraz przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych


Typ konkursu NCN: OPUS−ST
Termin składania ofert: 21.12.2015, 16:00
Forma składania ofert: poczta elektroniczna
Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie (stypendium nie podlega opodatkowaniu).
Okres stypendium 12 miesięcy: od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Skan dyplomu ukończenia studiów
 4. Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych


Dodatkowe informacje:
Stypendium związane jest z realizacją projektu pt. "Modelowanie półprzewodnikowych laserów azotkowych z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej" – numer projektu NCN nr 2014/13/B/ST7/00633.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Rober Sarzała

Aplikacje proszę składać drogą mailową do kierownika projektu, dr. hab. inż. Roberta Sarzały na adres: robert.sarzala@p.lodz.pl